prevenir el dolor de cervicals

Com prevenir el dolor de cervicals

El coll és una part molt important, ja que s’encarrega d’unir el nostre cervell amb el nostre cos, i, en moltes ocasions, no li donem la importància que es mereix. Per prevenir el dolor de cervicals existeixen una sèrie de mesures que convé aplicar, molt especialment si la nostra activitat diària repercuteix negativament sobre aquesta part del nostre cos.

Per què ens dolen les cervicals

Els problemes i/o dolors de cervicals poden ser per diferents motius. Aquí citem alguns d’ells:

  • Asseure’s de manera incorrecta.
  • Un accident o caiguda.
  • Agafar mala postura al dormir.
  • Tenir molt estrès.

I la gravetat de la lesió por anar des d’un lleu dolor fins a arribar-nos impedir realitzar la nostra vida quotidiana.

Recomanacions per prevenir el dolor de cervicals

Asseure’s correctament

Sembla molt senzill però la gran majoria de la gent no ho fa. Tal com hem vist en articles anteriors, és important que mantinguem l’esquena recta i pegada al respatller de la cadira. El cap l’hem de mantenir alineat amb l’esquena i hem d’intentar tenir els dos palmells dels peus en el sòl a tot moment.

Realitzar pauses cada 30 minuts

Les persones que, a causa de la seva professió, es passen moltes hores davant de l’ordinador o en una mateixa posició, és molt recomanable que es realitzin pauses cada mitja hora per evitar, sobretot, si es manté una postura incorrecta, la tensió postural. En aquesta pausa és aconsellable realitzar exercicis per alliberar la musculatura de la zona cervical.

Dormir correctament

La posició més recomanable per dormir és la fetal i, a poder ser, dormir amb el que es coneix com a coixí cervical. En cas de no disposar d’aquesta opció, el coixí que fem servir ha d’alçar-nos el cap un mínim de 20 centímetres.

Caminar de manera correcta

Caminar rectes és imprescindible per al benestar de les nostres cervicals i esquena. La premissa que hem de tenir clara és tenir alineats cap, tors i peus quan caminem.

Aplicar calor i fred

Quan ens comencen a fer mal les cervicals, i sempre que la lesió sigui muscular, hem d’aplicar fred per reduir la inflamació. Però, passades les primeres 24 hores el fred pot ser contraproduent i es recomana aplicar calor per millorar la contractura cervical.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *