llamanos

Tens dubtes? Truca’ns

902 28 30 32

Prefereixo que em truquin

*Nom

*Telèfon

*Accepto la Politica de Privacitat. | Llegir

Avís Legal

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PREVISORA GENERAL informa que és titular de La pàgina web http://www.previsorageneral.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, PREVISORA GENERAL informa de les següents dades:

El titular de la pàgina web és PREVISORA GENERAL, amb CIF V58782145 i domicili social a BALMES 28 08007 BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 24055, foli 39, fulla B-63429 i inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: consultas@previsorageneral.com .

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pe la web de PREVISORA GENERAL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per la web de PREVISORA GENERAL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La web de PREVISORA GENERAL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per PREVISORA GENERAL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per PREVISORA GENERAL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PREVISORA GENERAL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

PREVISORA GENERAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu web. En conseqüència, PREVISORA GENERAL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

PREVISORA GENERAL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu web. Tant referent als continguts del web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PREVISORA GENERAL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PREVISORA GENERAL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PREVISORA GENERAL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PREVISORA GENERAL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PREVISORA GENERAL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PREVISORA GENERAL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. PREVISORA GENERAL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.