salta al Contingut Principal

ASSEGURANÇA DE VIDA

ET TRUQUEM GRATISaccepto la política de privacitat
accepto rebre informació comercialGoogle Click ID:


CONTRACTAR ASSEGURANÇA DE VIDA

ESCULL ARA L’ASSEGURANÇA DE VIDA QUE PROTEGEIX LA TEVA FAMÍLIA

L’assegurança de vida inclou capital en cas de mort per qualsevol causa i cobertura d’incapacitat permanent total per a la professió habitual. També es pot completar amb la cobertura d’una renda mensual per invalidesa permanent absoluta.

QUINES COBERTURES ES PODEN CONTRACTAR?

 • Capital de mort per qualsevol causa fins a 300.000 euros.
 • Doble capital de mort per accident.
 • Triple capital per mort en accident de circulació.
 • Capital per incapacitat permanent total o incapacitat permanent absoluta per qualsevol causa.
 • Renda mensual per incapacitat permanent absoluta.

ALTRES ASEGURANCES

Una assegurança de vida suposa una garantia econòmica que, en cas de mort o d’incapacitat permanent total o absoluta de l’assegurat, cobreix les seves necessitats i les de la seva família. És per això que la contractació d’una pòlissa d’assegurança de vida és una manera d’oferir la garantia d’uns ingressos per als nostres éssers estimats en cas que sorgeixi una situació inesperada que ho requereixi.

Al contractar l’assegurança de vida per a particulars de Previsora ​​General fem un pas endavant per a la nostra tranquil·litat i la dels nostres. És per això que a l’hora de contractar-la és important tenir clar que ens ofereix una sèrie d’avantatges per a situacions o successos que potser suposin un tomb en el nostre dia a dia.

D’altra banda, es recomanable entrar en contacte amb els conceptes que solen aparèixer en la pòlissa d’assegurances de vida per a particulars. Per exemple assegurar-nos de la classe de cobertura que ens garanteix i també la suma total que ens cobreix perquè és la quantitat màxima que se’ns s’abonarà en cas de necessitat.

El benefici que atorga l’assegurança de vida als beneficiaris consisteix en una suma de diners, anomenada capital assegurat, que pot pagar-se d’una sola vegada o bé en forma d’una renda. Els destinataris d’aquesta quantitat de diners són els beneficiaris designats en la pòlissa o, si no, els hereus legals de l’assegurat. També podrien, eventualment, existir beneficiaris designats que habitualment són familiars de l’assegurat, els seus socis, els seus creditors, etc.

Hi ha una recomanació que cal tenir molt en compte i es refereix a l’hora de contractar la sol·licitud de la nostra pòlissa d’assegurances de vida. Si bé a Previsora General, els nostres assessors t’oferiran l’atenció personalitzada que necessitis en el moment de completar la sol·licitud de la pòlissa, és molt important no descuidar cap de les dades rellevants de la sol·licitud i garantir que la informació que facilitem és la més complerta i fidedigna possible.

COBERTURES GRATUÏTES

protecció de pagaments

La prestació de protecció de pagaments consisteix a reemborsar l’import dels rebuts, com a màxim durant sis mesos consecutius, a aquell prenedor que entri en situació de desocupació, si és treballador per compte d’altre, o en situació laboral d’incapacitat temporal, si és professional autònom.  Aquesta prestació també s’estén al prenedor persona jurídica a qui es reconeix una situació de concurs de creditors.

Per sol·licitar l’aplicació d’aquesta cobertura gratuïta s’han de tenir en compte les cobertures i exclusionsd’aquesta prestació que es recullen a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Títol de l'alternador

Autònoms en situació d’incapacitat temporal
Treballadors que es troben a l’atur
Empreses en situació de concurs de creditors

defensa jurídica

Es garanteix la defensa jurídica dels interessos del prenedor d’una pòlissa de salut, accidents, malaltia, vida o enterrament en l’àmbit de la seva vida particular i en relació amb l’exercici dels seus drets i amb el contingut que es concreta a la descripció de cadascun dels riscos assegurats. A les pòlisses de salut també es garanteix la defensa jurídica de tots els assegurats.

Títol de l'alternador

Assistència jurídica telefònica
Defensa penal
Reclamació de danys
Assistència jurídica presencial
Connexió de professionals en sinistres sense cobertura
Revisió i redacció de documents i contractes:

 • Compravenda d’habitatge
 • Lloguer d’habitatge
 • Reclamacions a la comunitat de propietaris
 • Reclamacions de consum
 • Recursos i altres escrits davant l’Administració Pública relacionats amb l’habitatge
 • Recursos per sancions administratives. Reclamacions a l’Administració

Defensa en infraccions administratives de trànsit

PG Health & Care

A Previsora General sabem con n’és d’important una cura integral de la salut. Per això oferim alsmutualistes el millor complement a través dels nostres serveis de salut, prevenció i benestar, als quals poden accedir a preus especials. Els nostres mutualistes disposen d’una àmplia gamma de serveis addicionals relacionats amb la medicina preventiva i esportiva, teràpies i tractaments complementaris, estètica o benestar.

Per accedir al servei PG Health& Care i donar-te d’alta com a usuari clica l’enllaç següent: https://pghealthcare.avantsalud.es/

Títol de l'alternador

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR

Condicions generals

Nota informativa

Tornar A Dalt