salta al Contingut Principal

TRANSPARÈNCIA

1. PREGUNTES FREQÜENTS

Què és Previsora General?

Títol de l'alternador

Som l’alternativa a la mútua tradicional, per això som diferents a la resta. Som una Mutualitat de Previsió Social, entitat sense ànim de lucre, amb més de 90 anys d’història, lligats al mutualisme català i a l’economia social. Una associació de persones amb un objectiu comú: cobrir riscos lligats a les persones en la seva relació amb el món del treball, com el de la invalidesa, els accidents o la mort.

Per què triar Previsora General?

Títol de l'alternador

A diferència de les companyies tradicionals que es regeixen pel principi de maximització dels beneficis i on els beneficis es reparteixen entre els accionistes, a Previsora General no hi ha accionistes entre els quals repartir els dividends, sinó que els mutualistes són els propietaris i els beneficis reverteixen en ells mateixos.

Com puc fer-me mutualista?

Títol de l'alternador

Per ser mutualista de Previsora General has d’emplenar i signar la sol·licitud d’alta existent a cada producte i adjuntar-hi una fotocòpia del DNI. En funció del producte que vulguis contractar, cal formalitzar un qüestionari de salut.

El mutualista confirma a PREVISORA GENERAL les persones exposades al risc dels condicionats, les quals reben la denominació d’assegurat. Així mateix, i només amb la finalitat que tinguin dret a rebre les prestacions, hi inscriu aquelles persones vinculades per llaços familiars, de convivència o de feina, de conformitat amb allò que es disposa als condicionats, les quals s’anomenen beneficiaris.

Qui pot contractar una assegurança amb Previsora General?

Títol de l'alternador

Persones que hagin complert els 18 anys i siguin menors de 65 anys. En el cas d’un menor, es requereix que els pares o tutors legals siguin els prenedors o titulars de la pòlissa.

Quina documentació haig de entregar per formalitzar la pòlissa amb Previsora General?

Títol de l'alternador

Es requereix ser major d’edat i presentar el NIF o NIE vigents. En el cas de les assegurances personals, no s’acceptarà el passaport per realitzar el contracte.

És necessari comunicar a Previsora General que vull renovar la meva pòlissa d’assegurança?

Títol de l'alternador

No és necessari. Els contractes es prorroguen automàticament cada any, tret que el prenedor de la assegurança manifesti la seva voluntat de rescindir el contracte establert, en aquest cas haurà de comunicar-ho a la mutualitat per escrit amb una antelació d’un mes al venciment de la pòlissa.

Com em puc donar de baixa de la meva assegurança?

Títol de l'alternador

Per a qualsevol gestió administrativa relacionada amb la teva pòlissa et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres a través del telèfon 933 041 600 o bé enviïs un correu electrònic a consultas@previsorageneral.com.

On puc consultar la meva pòlissa?

Títol de l'alternador

Podràs consultar les pòlisses que tinguis contractades, així com fer altres gestions relacionades amb les teves pòlisses o bé actualitzar les teves dades de contacte, a través de la zona privada de la nostra web. Hauràs de sol·licitar les teves claus d’accés per poder accedir.

Què és un període de carència?

Títol de l'alternador

Una carència és el període que transcorre entre l’alta de la pòlissa i la possibilitat de sol·licitar determinats serveis assistencials o cobertures.

Què és una patologia preexistent?

Títol de l'alternador

Tota malaltia, lesió o discapacitat de l’assegurat patida amb anterioritat a la contractació d’aquesta assegurança, diagnosticada o no per un metge.

Quina diferència hi ha entre carència i preexistència?

Títol de l'alternador

Considerem com a una preexistència mèdica qualsevol problema mèdic, malaltia, seqüela, cirurgia o condició de salut originat amb anterioritat a la data de contractació de la pòlissa.

Una carència és el període que transcorre entre l’alta de la pòlissa i la possibilitat de sol·licitar determinats serveis assistencials o cobertures.

Què és la franquícia en l’assegurança d’incapacitat temporal diària?

Títol de l'alternador

És el nombre de dies inicials de cada procés de baixa que no donen dret a indemnització.

Com influeix la franquícia en la prima a pagar?

Títol de l'alternador

A major franquícia, més barat és el preu de l’assegurança.

Des de quin dia es comença a aplicar la indemnització d’incapacitat temporal diària per una baixa laboral?

Títol de l'alternador

Si no existeix franquícia, a partir del primer dia de baixa. En el cas de tenir franquícia, a partir de l’endemà del període estipulat de franquícia. És imprescindible que enviïs la comunicació del sinistre dins dels set dies següents a la data d’ocurrència. De no ser així, la indemnització començarà a aplicar-se des del dia de la recepció del comunicat de baixa.

Com puc ser col·laborador de Previsora General?

Títol de l'alternador

Si ja formes part de la nostra xarxa de col·laboradors, pots dirigir-nos els teus dubtes i/o suggeriments a l’adreça de correu electrònic consultas@previsorageneral.com o bé trucant al nostre telèfon d’atenció al client 933 041 600. En cas que t’interessi formar part dels nostres mediadors, deixa’ns les teves dades en el nostre formulari de contacte i nosaltres contactem amb tu.

Tornar A Dalt