salta al Contingut Principal

Termes i condicions de reemborsament i/o devolució

Elegibilitat del producte:
Els productes elegibles per a un reemborsament en relació amb els serveis de Previsora General poden incloure pòlisses d’assegurances contractades per els clients dins dels termes i condicions d’aquesta política, en cap cas es preveu la devolució de l’import que no està previst en aquests termes i condicions.

Dret de Desistiment:
D’acord amb la Llei del Consumidor i Usuari, el client tindrà un termini de 14 dies naturals, per a exercir el seu dret de desistiment. Durant aquest període, el client pot sol·licitar l’anul·lació de la pòlissa i la devolució de l’import total de la prima a PREVISORA GENERAL MPS. Després d’aquest termini, les devolucions només seran acceptades en casos on l’activitat per a la qual es va contractar la pòlissa no hagi tingut lloc, o si es cancel·la el procés de contractació per motius tècnics, prèvia acreditació d’aquestes circumstàncies.

Efecte del Desistiment:
El dret de desistiment esmentat anteriorment serà invalidat si l’activitat per a la qual es va contractar la pòlissa es duu a terme.

Procediment de Devolució:
Per a sol·licitar la devolució de l’import pagat, el prenedor de la pòlissa haurà d’enviar la seva sol·licitud per escrit a consultas@previsorageneral.com, incloent-hi les següents dades:

  • Nom del prenedor, número de DNI i número de pòlissa.
  • Número de compte corrent on es realitzarà la devolució.
  • Motiu de la devolució.
  • En cas necessari, documentació que recolzi la causa justificada per a la devolució de l’import total de la prima pagada.

Pagament amb Targeta i Cobertura Específica:
El pagament amb targeta només serà vàlid per a pòlisses d’accidents col·lectius que cobreixin activitats puntuals amb una durada temporal determinada, com per exemple esdeveniments d’un dia (festes infantils, caminades populars, etc.). Aquestes pòlisses no es renoven anualment i estan dissenyades per a cobrir riscos associats amb activitats específiques.

PREVISORA GENERAL MPS es reserva el dret d’acceptar devolucions que compleixin amb els requisits esmentats anteriorment.

Procés de Reemborsament:
Una vegada analitzada la sol·licitud de devolució del client, es procedirà a realitzar l’abonament corresponent mitjançant transferència bancària al compte especificat pel client, dins d’un termini màxim de 14 dies naturals.

Tornar A Dalt