salta al Contingut Principal

ASSEGURANÇA
AUTÒNOMS PREMIUM

ET TRUQUEM GRATISaccepto la política de privacitat
accepto rebre informació comercialGoogle Click ID:


CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA AUTÒNOMS PREMIUM

CONTRACTA-LA ARA I GAUDEIX D’UN SUBSIDI DIARI SENSE LÍMITS

L’assegurança sense carències, límits ni barems que garanteix un subsidi diari al professional autònom.

COBERTURES ADICIONALS

 • Subsidi diari en cas d’incapacitat temporal que no permeti al professional autònom exercir la seva activitat professional.
 • Cobertura immediata, sense carències.
 • Sense límits ni barems: sigui quina sigui la teva malaltia, cobraràs durant
  tot el temps que hagis contractat la pòlissa. (1)
 • Màxima desgravació fiscal (2)
 • Cobertura per part i embaràs
 • Cobertures opcionals

Títol de l'alternador

 • Capital en cas de defunció. Garanteix un capital per al benestar dels teus. (3)
 • Doble capital en cas de defunció per accident. (3)
 • Capital per invalidesa permanent absoluta. T’assegura un capital en cas que no puguis portar a terme qualsevol activitat professional. (3)
 • Invalidesa permanent total per a la professió habitual. (3)
 • Subsidi diari en cas d’hospitalització quirúrgica. (2)
 • Indemnització per intervenció quirúrgica segons el barem establert, amb independència del cost real de l’acte mèdic. Inclou, a més a més, prestacions en cas de maternitat, fractures, determinades proves complementàries de diagnòstic i alguns tractaments no quirúrgics. (2)

(1) Un únic límit per patologia de la columna vertebral (sense intervenció quirúrgica), màxim 20 dies.

(2) Despesa deduïble per als autònoms en règim d’estimació directa, fins a un màxim de 500 euros/any.

(3) Desgravació fiscal (Llei IRPF 35/2006 i 26/2014) de la prima pagada, atès que Previsora General és una mutualitat de Previsió Social.

COBERTURES GRATUÏTES

protecció de pagaments

Reemborsem l’import dels rebuts, com a màxim durant sis mesos consecutius, a aquell prenedor que entri en situació de desocupació, si és treballador per compte d’altri, o en situació laboral d’incapacitat temporal, si és professional autònom. Aquesta prestació també s’estén al prenedor persona jurídica a qui es reconeix una situació de concurs de creditors.

Per sol·licitar l’aplicació d’aquesta cobertura gratuïta s’han de tenir en compte les cobertures i exclusionsd’aquesta prestació que es recullen a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Títol de l'alternador

Autònoms en situació d’incapacitat temporal
Treballadors que es troben a l’atur
Empreses en situació de concurs de creditors

defensa jurídica

Es garanteix la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat en l’àmbit de la seva vida particular, en relació amb l’exercici dels seus drets que s’indiquen seguidament i amb el contingut que es concreta a la descripció de cadascun dels riscos assegurats, recollits a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Queda assegurat el prenedor de la pòlissa, si és persona física, o l’administrador, si és persona jurídica, amb exclusió dels empleats i familiars d’aquests.

Títol de l'alternador

Assistència jurídica telefònica
Defensa penal
Reclamació de danys
Assistència jurídica presencial
Connexió de professionals en sinistres sense cobertura
Revisió i redacció de documents i contractes:

 • Compravenda d’habitatge
 • Lloguer d’habitatge
 • Reclamacions a la comunitat de propietaris
 • Reclamacions de consum
 • Recursos i altres escrits davant l’Administració Pública relacionats amb l’habitatge
 • Recursos per sancions administratives. Reclamacions a l’Administració

Defensa en infraccions administratives de trànsit

PG Health & Care

A Previsora General sabem con n’és d’important una cura integral de la salut. Per això oferim alsmutualistes el millor complement a través dels nostres serveis de salut, prevenció i benestar, als quals poden accedir a preus especials. Els nostres mutualistes disposen d’una àmplia gamma de serveis addicionals relacionats amb la medicina preventiva i esportiva, teràpies i tractaments complementaris, estètica o benestar.

Per accedir al servei PG Health& Care i donar-te d’alta com a usuari clica l’enllaç següent: https://pghealthcare.avantsalud.es/

Títol de l'alternador

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR

Condicions generals

Informació de l’assegurança

Tornar A Dalt