salta al Contingut Principal

ASSEGURANÇA
DE DECÉS

ET TRUQUEM GRATIS

Vols que et truquem?

Accepto la política de privacitat
Accepto rebre informació comercialGoogle Click ID:

CONTRACTAR ASSEGURANÇA DE DECÉS

Cobreix la gestió i les despeses d’enterrament, orientació psicològica telefònica, trasllat nacional i internacional, assistència en viatge, repatriació, capital en cas de mort per accident i serveis dentals gratuïts, entre d’altres.

COBERTURES INCLOSES A L’ASSEGURANÇA DE DECÉS

Gestió i despeses de sepeli
Serveis de gestoria. Assessorament i gestió en successions

Títol de l'alternador

 • Assessorament jurídic sobre l’atorgament de testament.
 • Disseny, redacció, elaboració i intervenció en l’acte de la signatura notarial.
 • Atenció personalitzada a l’assegurat i als hereus/beneficiaris de l’assegurat.
 • Assistència jurídica telefònica en matèria successòria.
 • Obtenció de tots els certificats necessaris.
 • Tràmits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Anotació de la mort en el llibre de família.
 • Tramitació de les pensions de viduïtat i orfandat.
 • Sol·licitud de nomenament de defensor judicial en cas d’ incapacitats o menors.
 • Consulta al Registre de contractes d’assegurances de cobertura de mort.
 • Assessorament en la tramitació successòria no litigiosa.
 • Liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua mortis causa).
 • Liquidació de l’impost de successions.
 • Gestió de les inscripcions registrals necessàries
Orientació i assessorament psicològic telefònic
Assistència en viatge

Títol de l'alternador

 • Trasllat de restes mortals a Espanya o al país d’origen.
 • Acompanyament de restes mortals.
 • Despeses mèdiques a l’estranger.
 • Prolongació d’estada en hotel per malaltia o accident.
 • Trasllat sanitari de malalts i ferits.
 • Retorn dels assegurats acompanyants.
 • Desplaçament d’una persona per acompanyar l’assegurat hospitalitzat.
 • Despeses d’estada d’una persona per acompanyar l’assegurat hospitalitzat.
 • Retorn de l’assegurat en cas de defunció d’un familiar.
 • Servei d’intèrpret a l’estranger.
 • Servei d’informació.

COBERTURES OPCIONALS

 • Repatriació i trasllat de restes mortals d’estrangers residents a Espanya.
 • Repatriació i trasllat de restes mortals d’espanyols residents a l’estranger.
 • Capital de mort per accident.
 • Capital en cas d’incapacitat permanent per accident.
 • Reemborsament de despeses en cas d’intervenció quirúrgica per malaltia o accident.
 • Subsidi diari per hospitalització quirúrgica en cas de malaltia o accident.

ALTRES ASEGURANCES

COBERTURES GRATUÏTES

protecció de pagaments

La prestació de protecció de pagaments consisteix a reemborsar l’import dels rebuts, com a màxim durant sis mesos consecutius, a aquell prenedor que entri en situació de desocupació, si és treballador per compte d’altre, o en situació laboral d’incapacitat temporal, si és professional autònom.  Aquesta prestació també s’estén al prenedor persona jurídica a qui es reconeix una situació de concurs de creditors.

Per sol·licitar l’aplicació d’aquesta cobertura gratuïta s’han de tenir en compte les cobertures i exclusionsd’aquesta prestació que es recullen a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Títol de l'alternador

Autònoms en situació d’incapacitat temporal
Treballadors que es troben a l’atur
Empreses en situació de concurs de creditors

defensa jurídica

Es garanteix la defensa jurídica dels interessos del prenedor d’una pòlissa de salut, accidents, malaltia, vida o enterrament en l’àmbit de la seva vida particular i en relació amb l’exercici dels seus drets i amb el contingut que es concreta a la descripció de cadascun dels riscos assegurats. A les pòlisses de salut també es garanteix la defensa jurídica de tots els assegurats.

Títol de l'alternador

Assistència jurídica telefònica
Defensa penal
Reclamació de danys
Assistència jurídica presencial
Connexió de professionals en sinistres sense cobertura
Revisió i redacció de documents i contractes:

 • Compravenda d’habitatge
 • Lloguer d’habitatge
 • Reclamacions a la comunitat de propietaris
 • Reclamacions de consum
 • Recursos i altres escrits davant l’Administració Pública relacionats amb l’habitatge
 • Recursos per sancions administratives. Reclamacions a l’Administració

Defensa en infraccions administratives de trànsit

PG Health & Care

A Previsora General sabem con n’és d’important una cura integral de la salut. Per això oferim alsmutualistes el millor complement a través dels nostres serveis de salut, prevenció i benestar, als quals poden accedir a preus especials. Els nostres mutualistes disposen d’una àmplia gamma de serveis addicionals relacionats amb la medicina preventiva i esportiva, teràpies i tractaments complementaris, estètica o benestar.

Per accedir al servei PG Health& Care i donar-te d’alta com a usuari clica l’enllaç següent: https://pghealthcare.avantsalud.es/

Títol de l'alternador

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR

Condicions generals

Informació de l’assegurança de decés

Tornar A Dalt