salta al Contingut Principal

Què es considera accident laboral segons la legislació vigent?

accident laboral

La definició d’accident laboral queda recollida en l’article 115 del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, text refós Llei General de la Seguretat Social.

Què és un accident laboral?

Un accident de treball és tota lesió corporal del treballador. Perquè un accident sigui considerat com a tal, ha de complir els següents punts:

 • Que el treballador sofreixi una lesió corporal. S’entén per lesió tot dany corporal causat per una ferida, cop o malaltia. Es considera també lesió corporal les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
 • Que la lesió sigui causada en ocasió d’un treball per compte d’altri.
 • L’existència d’una relació de causalitat entre la lesió i la realització del treball.

En la legislació s’estableix que la simple presència d’una lesió no constitueix, per si sola, accident de treball.

Què és considerat accident laboral?

Tenen consideració d’accident laboral els següents suposats:

 • El que se sofreixi durant el trajecte d’anar al treball o tornar del treball.
 • Els que sofreixi la persona treballadora exercint càrrecs electius de caràcter sindical.
 • Els ocorreguts complint les tasques ordenades per l’empresari o bé espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.
 • Accidents en actes de salvament.
 • Les malalties que es contreguin amb motiu de la realització del treball.
 • Malalties que s’agreugin com a conseqüència d’una lesió laboral.
 • Les lesions psíquiques que sofreixi la persona treballadora durant el temps i en el lloc del treball com, per exemple, l’estrès laboral, l’esgotament psíquic i el mobbing laboral.

Quan no es consideren accidents laborals

No són considerats accidents de treball els següents suposats:

 • Aquells accidents deguts a imprudència temerària del treballador. Per imprudència es considera quan l’accidentat ha actuat de manera contrària a les normes de forma reiterada i notòria en matèria de seguretat i higiene.
 • Els deguts a força major al treball, és a dir, quan no guardi cap relació amb el treball que es realitza al moment de l’accident.
 • Accidents provocats voluntàriament pel treballador per rebre la prestació corresponent.
 • Accidents derivats de l’actuació d’una altra persona.

Blog » Què es considera accident laboral segons la legislació vigent?

accident laboralautònomprevencióprevenciónriesgos laboralesriscos laborals
Este artículo tiene un comentario

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1

Posts relacionados

Llei de Prevenció de Riscos Laborals per a autònoms

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals és obligatori implantar-la en l’empresa. Els autònoms, en funció de si tenen persones el seu càrrec o no o l’activitat a la qual es dediquin, ha d’implantar la PRL d’una o una altra…

equilibri entre la vida personal i la vida laboral Com aconseguir l’equilibri entre la vida personal i la vida laboral

Molta gent entra en l’hàbit de passar hores i hores en el treball i no tenir cap equilibri entre la vida personal i la vida laboral. Pot ser una bona opció per aconseguir un sou més alt o un ascens…

Conèixer els drets i obligacions dels treballadors en prevenció de riscos laborals és molt important per disminuir la sinistralitat laboral. Drets i deures dels treballadors en prevenció de riscos laborals

Tant els treballadors com els empresaris tenen una sèrie de drets i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals; una matèria molt important donat que disminuir la sinistralitat laboral és un dels grans reptes actuals. En aquest article abordarem…

assegurances per a autònoms Previsora General ofereix una àmplia varietat d’assegurances per a autònoms

Tots sabem que és convenient que un autònom tingui una assegurança per poder cobrir les seves possibles baixes laborals per accident i/o malaltia. En aquest article et presentem les assegurances per a autònoms que té Previsora General i una descripció…

Tornar A Dalt