proves mediques

Proves mèdiques que tots els homes s’haurien de fer

Cada vegada més s’estan estenent, dins de l’àmbit de l’analítica, les proves mèdiques específiques a través de les quals el metge de capçalera controla de manera personal l’estat del pacient i pot predir un diagnòstic de futur. En contraposició, encara existeixen aquestes revisions mèdiques generals que, en moltes ocasions, provoquen més alarma en el pacient que una altra cosa.

Per prevenir un mal major, tot home hauria de realitzar-se a partir de certa edat una sèrie de proves mèdiques com a mesura de control i prevenció.

Proves mèdiques imprescindibles com a mesura de prevenció

  • Diabetis

Edat recomanada: normalment a partir dels 45 anys tret que existeixin símptomes de risc en el pacient (sobrepès, colesterol o antecedents familiars).

Com es realitza la prova: amb el mesurament de la glucosa en plasma o mitjançant una prova on es mesura l’hemoglobina A1C.

  • Índex de massa corporal

Edat recomanada: no existeix una edat predeterminada perquè és un índex essencial per conèixer el nostre estat de salut.

Com es realitza la prova: la pot realitzar un facultatiu mitjançant les revisions mèdiques universals que realitza el pacient o calculant-ho a casa d’una manera molt senzilla: dividint el pes (en quilograms) per l’alçada (en metres) al quadrat.

  • Malalties de transmissió sexual (MTS)

Edat recomanada: en l’adolescència, a partir dels 15 anys o quan s’hagi realitzat sexe sense protecció.

Com es realitza la prova: amb una rutinària anàlisi de sang.

  • Pressió arterial

Edat recomanada: a partir dels 18 anys.

Com es realitza la prova: es pot acudir a la farmàcia o optar per comprar una tensiòmetre d’ús personalitzat.

  • Colesterol

Edat recomanada: a partir dels 20 anys i amb una periodicitat cada 4 anys. En el cas de ser una persona fumadora, diabètica o amb la pressió alta, aquest control ha de realitzar-se amb més assiduïtat.

Com es realitza la prova: amb una simple anàlisi de sang.

  • Colonoscopia

Edat recomanada: es recomano a partir dels 50 anys i amb una periodicitat de 10 anys. En el cas d’antecedents familiars amb malalties, s’ha d’augmentar la freqüència del control.

Com es realitza la prova: consisteix en l’exploració de l’intestí a la recerca d’indicadors anormals per mitjà de la introducció d’una càmera per l’anus. És una prova senzilla i menys dolorosa del que sembla.

  • Examen de càncer de pròstata

Edat recomanada: generalment a partir dels 50 anys amb un freqüència cada 2 anys o a partir dels 45 anys en cas d’antecedents familiars.

Com es realitza la prova: de manera estandarditzada es controla per mitjà d’una anàlisi de sang on es mesuren els antígens de la pròstata, però en moltes ocasions és una prova errònia perquè marca nivells inexactes. Davant una situació així, el millor és acudir a un especialista que realitzarà un examen digital del recte.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *