teletreball

5 beneficis del teletreball

El teletreball és una pràctica habitual als països nòrdics, una tendència que també ha començat a popularitzar-se a Espanya en els últims anys. Una cosa que ha arribat, sobretot, de la mà de les start ups i multinacionals. El teixit de la petita i mitjana empresa encara és reticent a aquesta pràctica que s’ha demostrat ser molt positiva per a la productivitat.

Una de les principals barreres a l’hora de posar en marxa el teletreball al nostre país és el desconeixement sobre com funciona. Es tracta d’una pràctica que poden dur a terme totes les categories professionals que treballen en projectes en els quals només necessiten un telèfon, un ordinador i estar connectats a la xarxa. Evidentment ni un cirurgià, ni un mestre d’escola, ni tampoc un notari podran desenvolupar la seva activitat professional des de casa seva.

L’única cosa que canvia és l’espai, així que, per exemple, una mútua de salut com la de Previsora General és necessària també, encara que es treballi des de casa. Estarà cobert l’horari de feina.

 

Els 5 beneficis de treballar des de casa

 

El treball en equip es ressent? Les distraccions augmenten? Els malentesos també? Pot ser que al principi només pensem en els aspectes negatius del teletreball, però t’expliquem els 5 beneficis que milloren el rendiment.

  1. Conciliació de la vida personal i laboral. Amb el teletreball evites el temps dels desplaçaments fins al teu lloc de feina, temps que pots invertir en la teva vida personal. El teletreball també et permet combinar el temps dedicat a l’àmbit laboral amb altres activitats personals. És possible realitzar un parèntesi a mig matí per assistir a la teva classe de ioga favorita, per exemple.
  2. Major flexibilitat d’horaris. Habitualment es treballa en base a projectes i encara que tu i l’empresa pacteu uns horaris, es poden adaptar a les teves necessitats. Aquest benefici està lligat indissolublement a l’anterior, ja que pots començar a treballar més tard o acudir a cites amb el metge o a recollir als teus fills al col·legi i després seguir amb la feina.
  3. Reducció de despeses. Les de transport són les més destacables. Ni benzina, ni bons de transport.
  4. Major productivitat. Al nostre país és habitual tenir un concepte del treballador com una persona que “fuig d’estudi” però res més lluny de la realitat, aquells que són responsables d’un projecte l’aconseguiran desenvolupar molt més ràpid en un entorn relaxat i sense distraccions d’altres companys. És cert que per a ser candidat al teletreball cal tenir esperit crític i auto fiscalitzar-se.
  5. Redueix l’absentisme laboral. La feina es realitza des de casa, així que qualsevol problemàtica que pugui sorgir com una fauga a les canonades, la malaltia d’un fill petit o problemes domèstics es poden resoldre alhora que es continua amb la feina gràcies a la flexibilitat d’horaris que comentàvem abans.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *