tendències de l'economia

Tendències de l’economia col·laborativa

L’economia col·laborativa està en constant evolució, adequant-se i adaptant-se a les necessitats que sorgeixen entre la societat dia a dia. Per aquest motiu, us expliquem en aquest article les diferents tendències de l’economia col·laborativa, per tenir una visió global de cap a on evoluciona el sector.

Per poder funcionar i créixer dins del marc de l’economia col·laborativa, és imprescindible superar certes barreres i endinsar-se als nous conceptes que han evolucionat dins del sector econòmic:

  • confiança entre estranys
  • aposta pel “en comú” i per una bona gestió dels béns comuns
  • existència de capacitat ociosa o no utilitzada que la tecnologia utilitzarà de forma eficient
  • arribar a la massa crítica de consumidors productors, clients, usuaris i altres membres

Tres grans tendències de l’economia col·laborativa

Dins de totes les tendències de l’economia col·laborativa actuals, destaquen tres moviments cada vegada més arrelats entre els consumidors:

1. El moviment “makers”. Volen impulsar una nova revolució industrial quant a la producció. És més important la personalització del servei o el producte que l’estandardització de la globalització industrial.

2. El coneixement en obert. Principalment accelera el desenvolupament global conjunt de les iniciatives de l’economia col·laborativa. Podem trobar exemples de crowdsourcing, com Wikipedia, o de coworking, que és el treball en espais oberts on es fomenta la transversalitat, la connectivitat i les sinergies.

3. Peer-to-peer o el finançament entre particulars. Fomenten alternatives de finançament per a l’intercanvi de valor gràcies a monedes alternatives, bancs de temps o economia del regal. El més conegut és el crowdfunding, que permet a particulars aconseguir un retorn econòmic, social o un producte o servei a canvi d’una petita inversió.

 

Altres tendències actuals del mercat econòmic

No solament existeixen les tres tendències definides a l’apartat anterior, sinó que dins de l’economia col·laborativa sorgeixen diferents moviments segons les necessitats del moment:

1. Car-sharing. Consisteix a optimitzar l’ús d’un vehicle que transporta diverses persones amb un itinerari en comú. Una manera de compartir ruta i despeses.

2. Viatges col·laboratius. Una manera de fer turisme més barat. Canvi d’allotjaments tradicionals, hotels, hostals, etc., per allotjaments en cases particulars a través de plataformes col·laboratives. Una manera de proporcionar ingressos a establiments de barri.

3. Bancs de temps i microtasting. Aquestes plataformes intercanvien favors entre usuaris. Es recupera el concepte del veïnatge i la companyonia entre les persones.

4. Freecycle. Aquesta plataforma centra el seu punt principal en la preservació del medi ambient i la qualitat de les grans ciutats.

Ara ja no tenim excuses per apuntar-nos al nou rumb de l’economia global. Les diferents tendències de l’economia col·laborativa s’estan implantant a poc a poc entre la societat, cansats del consumisme excessiu i l’individualisme de les persones. Ajudem no solament al conjunt de la societat sinó també a l’impacte de l’home sobre el medi ambient.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *