Posts

Què és i què revela una analítica d’orina?

L’analítica d’orina consisteix en l’estudi de l’aparença i el color de l’orina. Mitjançant mètodes físics, químics i de microscòpia podem estudiar la seva densitat i acidesa i altres elements químics i biològics que podrien indicar alguna alteració o malaltia.

En què consisteix una analítica d’orina?

Com dèiem anteriorment, l’anàlisi de l’orina és una prova utilitzada en la medicina que consisteix en la recollida d’una mostra d’orina per després analitzar-la en el laboratori. Aquesta prova no suposa grans molèsties per realitzar-la, és molt barata i pot aportar molta informació útil. Per això es demana de rutina per detectar malalties en fases precoces o per controlar el seu tractament.

Les malalties que requereixen una analítica d’orina són aquelles que afecten el ronyó. Però també es demana en altres malalties sistèmiques com la diabetis o les malalties autoimmunes, com el lupus. La seva anàlisi és útil en la detecció d’infeccions de l’orina, siguin infeccions lleus o greus; la més comuna és la cistitis.

Quin és la composició de l’orina?

L’orina està composta per un 95% d’aigua, un 2% de sals, un 2,5% de productes del metabolisme de les proteïnes i pigments que li donen aquest color groguenc característic. En condicions normals, en la composició de l’orina no s’hauria de trobar ni glucosa, ni sang, ni bacteris, ni glòbuls blancs ni proteïnes.

Què revela una analítica d’orina

Una vegada realitzat l’anàlisi d’orina, els resultats obtinguts permeten al metge valorar els següents aspectes:

 1. A través de la densitat de l’orina, es pot observar el funcionament correcte o no dels ronyons. En condicions normals, els ronyons poden variar la concentració de l’orina en funció de les pèrdues de líquids a través del cos. En una situació de deshidratació, els ronyons produeixen menys orina i és més concentrada.
 2. Rebel·la la repercussió de diferents malalties sobre el pacient. Com els ronyons produeixen l’orina a partir del filtratge de la sang, es pot avaluar la repercussió d’algunes malalties. Per exemple, en la diabetis, una malaltia on la concentració de glucosa en sang sobrepassa un determinat nivell.
 3. S’utilitza per detectar bacteris. En aquests casos, a més, permet identificar quin germen és el responsable de la infecció i la seva resistència als antibiòtics més utilitzats.
 4. Rebel·la la presència de substàncies que en condicions normals no estan presents en l’orina. Aquestes substàncies són conseqüència de malalties del metabolisme o de la ingesta de medicaments o drogues.

Què són les assegurances ètiques i solidàries?

Les assegurances ètiques i solidàries són aquelles que recuperen del sector els valors socials. Entre ells, trobem la mutualitat variable, la comunitat com a element de pertinença, l’equitat i transparència en contractes o les clàusules per als assegurats.

Objectiu de les assegurances ètiques i solidaris

L’objectiu és fomentar el mercat social, entenent-ho com una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis. Tots ells funcionen amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris.

El seu objectiu és crear un espai de consumidors, proveïdors i distribuïdors on el ciutadà exerceixi una opció de consum amb compromís social, reforçant la intercooperació entre entitats participants.

Principals diferències entre les assegurances ètiques i la resta d’assegurances del mercat

Les assegurances ètiques i solidaris són un nou concepte perquè tracten d’incloure al mercat la pràctica ètica i solidària, que són els principis del moviment assegurador.

1. El valor de la mutualitat

Orientant el mercat assegurador cap a la pràctica ètica i solidària es recuperen els principis del moviment assegurador. La consciència mutualista es basa principalment en els vincles de solidaritat entre les persones. El sentit original de les assegurances és, precisament, establir vincles entre els membres d’una comunitat.

Les relacions que es creen entre qui té la sort de no sofrir un dany i qui, en canvi, ho sofreix (accident, malaltia, destrucció de béns, etc.), permet a tots els membres de la comunitat beneficiar-se de les cobertures de l’assegurança.

Segons el criteri mutualista no pot haver-hi discriminació entre aquelles persones que demanin aquests serveis, sigui per edat, minusvalidesa o altres qüestions de caràcter social.

2. Les assegurances en la comunitat

Aquest tipus d’assegurança s’entén com un servei avantatjós per la comunitat i un benefici pel territori. Una comunitat que no abandona els seus membres a la seva sort, disposa d’instruments solidaris per afrontar les adversitats.

Per a una comunitat és preferible disposar de la solució als problemes per prevenir-los i resoldre’ls ràpidament. Amb aquest sistema es prevé la desigualtat social i s’evita la fractura entre els que tenen recursos econòmics per afrontar-los i aquells que no els tenen.

3. Equitat

El contracte assegurador ha de ser un contracte entre iguals, sense diferenciació. D’aquesta manera, ambdues parts tenen la mateixa dignitat. No poden establir-se entre elles desequilibris de poder, bé sigui per les condicions del producte, bé per la burocràcia, etc.

La funció de les companyies asseguradores és la d’informar a les persones i organitzacions perquè siguin conscients dels seus drets.

4. Transparència

La transparència és vital per dur a terme aquest procés. Ha de reflectir-se en els contractes, de manera que aportin informació clara i comprensible sobre les prestacions del servei. També és necessària la transparència quant a la gestió financera i la política inversora de la companyia.

Quan treballar a temps complet pot ser dolent per al cervell

El treball és un estimulant de l’activitat que es produeix en el cervell. A l’hora ajuda a mantenir les funcions cognitives en les persones adultes. No obstant això, treballar a temps complet pot ser una de les causes de fatiga i estrès mental.

L’Institut Melbourne d’Economia Aplicada i Recerca Social va publicar un estudi on confirmava que treballar més de 25 hores setmanals podia afectar la intel·ligència en persones de més de 40 anys. D’acord amb l’estudi, 25 hores a la setmana és el temps òptim que ha de dedicar-se al treball per al funcionament cognitiu. Però treballar menys també és nociu per a l’agilitat del cervell, tant d’homes com de dones.

Treballar a temps complet a partir dels 40 anys

Conforme una persona es fa adulta, el seu desenvolupament de l’intel·lecte també evoluciona de manera diferent. A partir dels 20 anys, processem informació externa però no al mateix ritme que en l’adolescència. En complir els 30 anys, comença a decréixer la capacitat per utilitzar habilitats, coneixement i experiències.

És a partir dels 40 anys, quan la majoria de les persones comencen a obtenir resultats relativament menys bons en la memòria, el reconeixement espacial i l’agilitat mental. Abans dels 40, el cos pot resistir totes les hores extra que se li vulguin demanar. Després, ni tan sols l’horari habitual de 40 hores setmanals resulta ser una bona idea.

La ciència darrere d’això

L’economia actual ens està forçant a treballar més hores que generacions anteriors. La ment a partir dels 40 anys, no està preparada per a l’estrès o la rutina laboral per treballar a temps complet.

L’efecte negatiu de l’estrès en la nostra ment ens afecta a través d’hormones, produïdes per la glàndula suprarenal en resposta a l’estrès. Aquestes hormones poden afectar la memòria a curt termini, la concentració i el pensament racional.

No obstant això, altres factors s’atribueixen a aquest procés de decreixement intel·lectual a partir dels 40 anys. El més important d’aquests factors és la cura o la responsabilitat cap a almenys una persona (el seu pare o el seu fill), a més de treballar a temps complet. És a dir, com tenir una ocupació després de l’ocupació habitual, en el qual poques vegades hi ha oportunitat per descansar.

El factor somio

Dormir i descansar la ment és important per suportar una setmana completa de treball. La recomanació més estesa entre els professionals és la de dormir entre 7 o 8 hores diàries. La capacitat per aprendre i recordar conceptes o situacions depenen de quant dormim i del temps que tenim per divertir-nos.

El treball és necessari

Treballar menys hores sona bastant temptador. Però hi ha una economia personal de la qual depenem que generalment ens obliga a realitzar grans jornades de treball. A més, moltes persones amb 40 anys o més no es plantegen treballar menys encara que poguessin, ja que per a ells és un estímul necessari.

Per això moltes empreses es plantegen la flexibilitat horària dels seus empleats per aconseguir una major productivitat. Perquè quan una persona valora la qualitat de vida, també té en compte valorar la seva felicitat dins del lloc de treball.

Coses que si no assegures et poden portar a la ruïna

Hi ha certs aspectes de la vida de totes les persones que són bàsics. Pensem què succeïria amb nosaltres o amb les nostres famílies si ens faltés la salut, la capacitat de treballar o la vida mateixa. Bastants problemes tenim ja diàriament per mantenir a flotació l’economia familiar com per pensar en el desequilibri que ens suposaria la falta de previsió.

I és que és una realitat que el nombre d’assegurances al nostre país segueix sent baix respecte a altres països en el que a assegurances no obligatòries es refereix. No tenim problema a l’hora de contractar una assegurança pel nostre Smartphone d’última generació, però som bastant reticents a l’hora d’assegurar aspectes de la nostra vida per evitar la fallida de l’economia domèstica.

Coses que convé assegurar

La salut

Una assegurança de salut ens assegura una assistència sanitària més còmoda i ràpida, així com major facilitat per accedir a analítiques, proves i hospitalització al moment en què les necessitis. Pot semblar que a Espanya no necessitem aquest tipus d’assegurancesperquè existei el dret universal a la sanitat pública. No obstant això, si fem un cop d’ull a l’actualitat política i veiem que la sanitat pública està en període de reformes. Copagaments, reduccions de plantilla, disminució dels serveis que ofereix i augment dels temps d’espera en demanar cita a un metge.

A més, la sanitat pública no ofereix certes cobertures i especialitats que sí contemplen les assegurances de salut privades. Per això, les assegurances de salut, se situen com la solució si es vol disposar d’atenció sanitària especialitzada i altres serveis sense necessitat d’extenses esperes o pagar extenses sumes de diners.

La incapacitat

L’assegurança per incapacitat està molt associada als autònoms però s’ha estès més enllà i ara també contempla als treballadors per compte aliè. Amb aquest tipus d’assegurances seguirem percebent un salari en cas que caiguem en una condició d’incapacitat que ens impedeixi fer front a la vida laboral.

Aquest tipus d’assegurances tenen diverses versions. D’una banda, ens trobem amb la incapacitat temporal, que seria alguna cosa similar a una indemnització per baixa laboral, i, per una altra, la incapacitat permanent, que donaria lloc al pagament d’una prima prèviament especificada en la pòlissa de l’assegurança.

La vida

Aquest és un tema complicat. A ningú li agrada pensar en la pròpia absència però ens ho hem de prendre com una obvietat quan tenim persones depenents de nosaltres o deutes que poden repercutir en persones de la família. En aquests casos, tenir una assegurança de vida és molt més que recomanable.

Assegurança de vida i assegurança d’accidents, és el mateix?

Si parlem d’assegurança de vida i assegurança d’accidents podem caure en la confusió. De fet, és bastant habitual confondre’ls o pensar que tenen les mateixes cobertures. És cert que tots dos tenen algunes similituds, però són assegurances molt diferents. Encara que podríem tractar-les com a complementàries: per tenir una cobertura completa, sovint és recomanable comptar amb totes dues assegurances.

Per això, abans de contractar una assegurança hem de ser conscients que assegurança de vida i assegurança d’accidents no són el mateix. A continuació analitzarem en què consisteix cada tipus d’assegurança i quines són les seves diferències. Així podràs conèixer quines cobertures tenen cadascuna d’elels perquè triïs la que t’ofereix la protecció més adient.

Diferències entre assegurança de vida i assegurança d’accidents

 • Assegurança de vida: aquest tipus d’assegurances actua com a resguard econòmic per a les persones que l’assegurat té al seu càrrec. En cas de defunció o incapacitat permanent total d’aquest, els seus beneficiaris reben una indemnització.
 • Assegurança d’accidents: aquesta assegurança cobreix les despeses d’un accident, així com indemnitzacions en cas d’accidents que provoquin la mort o incapacitat de l’assegurat.

Causes de defunció o invalidesa

L’assegurança de vida cobreix la defunció i la invalidesa de l’assegurat per qualsevol causa, independentment que es produís per accident, per malaltia o per causes naturals. Per la seva banda, l’assegurança d’accidents solament preveu la prestació d’indemnitzacions per mort o incapacitat de l’assegurat, quan aquestes han estat motivades per un accident.

Cobertures i prestació de serveis

L’assegurança de vida acostuma a incloure la gestió dels tràmits de la defunció, mentre que l’assegurança d’accidents cobreix les despeses sanitàries de l’atenció de l’assegurat per un accident, així com els trasllats a l’hospital.

En el cas de les assegurances de vida, existeix una tendència generalitzada d’incloure entre les seves cobertures el pagament d’una indemnització addicional en cas que la mort de l’assegurat sigui produïda per un accident.

Invalidesa parcial

L’assegurança d’accident és l’únic que cobreix situacions d’invalidesa parcial sobrevingudes per un accident. Depenent de cada cas i sobre la base d’un barem que cada asseguradora aplica en situacions d’invalidesa parcial, en aquestes situacions es calcula la indemnització de l’assegurança aplicant un percentatge sobre el capital assegurat en la pòlissa.

Comparació de preus

L’assegurança d’accidents és molt més econòmica que l’assegurança de vida. Això és perquè només ofereix cobertures en cas d’accidents. No obstant això, la decisió de contractar una o una altra també ha d’estar motivada per les necessitats de cada persona i el risc percebut. En tot cas, totes dues assegurances poden ser complementàries.

Diferències entre Mútues Asseguradores i Companyies d’Assegurances

Entitats Asseguradores és el terme que millor recull tant a les Mútues com a les Companyies d’Assegurances (societats anònimes), segons recull l’Associació Empresarial del Segur. Ambdues entitats asseguradores estan regulades per llei, no obstant això existeixen algunes diferències importants en el tracte i la forma jurídica que adopta cadascuna d’elles.

Les Companyies d’Assegurances

Les Companyies d’Assegurances o Entitats Asseguradores Privades són empreses l’activitat econòmica de les quals consisteix en productes el servei de seguretat, cobrint determinats riscos econòmics a les persones físiques o jurídiques que ho contracten.

Es constitueixen com a societats anònimes i la seva capital està dividit en accions. L’objectiu és aconseguir el màxim benefici per als seus accionistes. La seva activitat és una operació per acumular riquesa a través de les aportacions de molts subjectes exposats a esdeveniments econòmics desfavorables, per destinar l’acumulat als pocs als qui es presenti la necessitat. La Companyia d’Assegurances considera aquests riscos en el seu conjunt: solament uns pocs assegurats els sofreixen, enfront dels molts que contribueixen al pagament de la cobertura.

Les Mútues Asseguradores

Les Mútues d’Assegurances són entitats sense ànim de lucre constituïdes sota els principis de la solidaritat i l’ajuda mútua en les quals unes persones s’uneixen voluntàriament per tenir accés a uns serveis basats en la confiança i la reciprocitat. Els socis de la mutualitat, anomenats mutualistes, contribueixen al finançament de la institució amb una quota periòdica. Amb el capital acumulat a través de les quotes dels mutualistes, la institució brinda els seus serveis a aquells socis que els necessitin.

Això vol dir que els beneficis obtinguts per les Mútues d’Assegurances es reparteixen entre els seus socis mutualistes, però sempre amb l’objectiu que el major benefici per als membres assegurats s’obtingui a través dels serveis que presta la mútua. La principal conseqüència d’això és que les tarifes i bonificacions solen ser molt competitives per als mutualistes i els seus familiars.

Els principis bàsics de les mutualitats són els següents:

 • adhesió voluntària
 • organització democràtica
 • neutralitat institucional: política, religiosa, racial i gremial
 • contribució d’acord amb els serveis a rebre
 • capitalització social dels excedents
 • educació i capacitació social i mutual
 • integració per al desenvolupament.

A més de les Mútues Asseguradores, existeixen altres dos tipus de mutualitats: les Mutualitats de Previsió Social i les Mútues d’Accidents del Treball i Malalties Professionals.

Consells per triar la millor assegurança d’empresa

Escollir la millor assegurança d’empresa no és una tasca fàcil. Per a això hem de tenir en compte les característiques pròpies del nostre negoci, el pressupost amb què comptem, així com detalls específics sobre les pòlisses que ens ofereixen les companyies asseguradores.

Com triar la millor assegurança d’empresa?

Tots els empresaris i emprenedors s’han fet aquesta pregunta almenys una vegada. I és que no es tracta d’una qüestió banal. Les assegurances són instruments que té l’objectiu de transferir el risc d’un sinistre. D’aquesta manera, si tenim un imprevist o algun dels nostres empleats pateix un accident, tindrem un respatller econòmic que cobrirà les despeses originades.

Així doncs, el segur que finalment triem per al nostre negoci pot suposar una autèntica ajuda per al desenvolupament de les seves activitats, però també pot ser un problema si escollim un segur d’empresa que no s’adapta a les nostres necessitats.

Aquí tens alguns consells perquè triïs la millor assegurança d’empresa per al teu negoci:

Analitza el teu negoci

Abans d’embarcar-te en l’àrdua tasca d’investigar què assegurances existeixen, hauràs de conèixer profundament les necessitats de la teva empresa. Quins productes o serveis ofereixes? Quines són les seves necessitats actuals? Quins plans de futur tens i quin altres necessitats poden sorgir a mesura que es vagin implantant aquests plans? Una vegada responguis a totes aquestes preguntes estarà en condicions de destriar què tipus de segur d’empresa necessites.

Estableix un pressupost

Lògicament no podràs gastar el mateix si el teu negoci és una start up amb pocs treballadors, que si la teva empresa ja està consolidada al mercat o es tracta d’una multinacional amb centenars de treballadors. Analitza els possibles riscos que podries tenir i quants diners podries perdre si aquests riscos no estiguessin coberts. Calcula-ho bé. D’aquesta manera evitaràs problemes i et donarà una idea més objectiva sobre què necessites, per què i para què.

Investiga el mercat d’assegurances d’empresa

Ja tens un pressupost i tens clar què és el que necessites. Ara ja pots sortir al mercat i investigar sobre els diferents tipus d’assegurances per a empreses que existeixen i les característiques de cadascun d’ells.

Llegeix la lletra petita

Importantíssim! Assegura’t que llegeixes i que entens absolutament totes les clàusules del contracte abans de signar. Cerciora’t que estàs contractant el que has negociat i fixa’t, sobretot, en els límits i en les exclusions. És la millor forma d’evitar problemes a llarg termini.

Triar el millor segur d’empresa és una qüestió molt delicada que pot comportar molt temps i esforç. Però els beneficis de comptar amb una bona protecció adaptada a les necessitats del teu negoci, superen per molt totes les incomoditats.

Les pòlisses d’assegurances més estranyes

Quan pensem en assegurances segur que ens vénen a la ment els típics: assegurances de cotxes, de casa, assegurances de vida, assegurances d’accidents, etc. Però al món de les assegurances gairebé tots els riscos es poden assegurar. Aquesta és una llista de les pòlisses d’assegurances més estranyes i reals que hem trobat.

Sis de les pòlisses d’assegurances més estranyes del món

Pòlisses peludes

Amb les coses de la bellesa no es juga i amb els bigotis tampoc, poden ser molt valuosos. El jugador de cricket Merv Hughes va assegurar el seu bigoti per valor de 370 000 dòlars. Una xifra irrisoria si tenim en compte que Tom Jones va assegurar el borrissol del seu pit per valor de 7 milions de dòlars.

Llengües i papil·les gustativas

Ho creguis o no existeix una pòlissa d’assegurances que cobreix les papil·les gustativas. El crític gastronòmic Egon Ronay les hi va assegurar per la friolera de 393 000 dòlars. Gennaro Pelliccia, reconegut expert en degustació de cafè es va assegurar la seva llengua per 10 milions de dòlars.

Una de les llengües més interessants és la de l’a la baixa de Kiss, Gene Simmons, que tenia un segur sobre la seva llengua per un milió de dòlars. També es va assegurar la llengua la cantant Miley Cyrus per un altre milió de dòlars.

El penis de David Lee Roth

El cantant de la mítica banda de rock Van Halin, David Lee Roth, va assegurar el seu penis, a qui ell cridava afectuosament “Little Elvis”. En una entrevista li van preguntar per això i el cantant va explicar: “Estàvem per sortir de gira amb Van Halin per primera vegada. I vam haver d’assegurar els dits d’Edward, ja que els anava a usar molt tocant la guitarra. També assegurem els colzes del baterista Alex Van Halin. Així que els vaig dir: ‘què passa amb Little Elvis’? Ho vaig a usar molt en la gira…”. Increïblement, algú va prendre de debò aquesta broma i va assegurar el penis de David Lee Roth.

No es pot comprar l’amor

Cert és que no es pot comprar l’amor, però sí que pots fer una pòlissa d’assegurances contra ell. El banc Lloyd’s de Londres va emetre una pòlissa per valor de 100 000 dòlars per protegir a un fotògraf contra el matrimoni d’una dels seus models. Finalment ella es va casar, però solament quan la pòlissa va haver expirat.

Contra la immaculada concepció

En 2006, tres germanes a Escòcia van ser assegurades contra la possibilitat d’un naixement virginal en el cas de la segona vingut de Jesucrist. L’Església Catòlica es va aixecar en contra seva i la família va retirar la pòlissa. En 1999, una dona anomenada Mary Murphy va contractar un segur contra la immaculada concepció, provocat per l’arribada del mil·lenni. Si li succeïa a l’any següent, la companyia d’assegurances havia de pagar-li un milió de lliures esterlines. Òbviament, això no va ocórrer.

Apocalipsi zombi

Als mercats anglosaxons, existeixen algunes empreses que ofereixen diferents tipus de pòlisses per cobrir els danys que deixaria un eventual atac zombie. Tal és el cas de Zaico, una companyia fundada en 2010. Zaico ofereix una cobertura completa de tots els aspectes de la reconstrucció i la recuperació després de l’apocalipsi zombi. De la A (reposició municions) a la Z (serveis d’incineració del zombie).

Quines malalties desenvoluparàs en funció del mes de naixement

Al llarg de la història sempre s’ha volgut buscar en la data de naixement una espècie de marca capaç de determinar com serà la nostra vida futura. Per a això s’ha recorregut a l’astrologia i a altres tècniques similars però sempre s’ha considerat com alguna cosa sense base científica. No obstant això, la ciència s’ha mostrat cada vegada més interessada en la relació entre el mes de naixement i l’efecte d’això en la nostra manera de ser i han realitzat diferents estudis. En el que aquí presentem es determina quines malalties desenvoluparàs en funció del mes de naixement.

Com saber quines malalties desenvoluparàs en funció del mes de naixement

Investigadors de la Universitat d’Alacant han dut a terme un estudi publicat en la revista Medicina Clínica en què determinen que hi ha factors ambientals que poden incidir en el desenvolupament dels més petits i això pot tenir conseqüències en la seva vida adulta. Les causes ambientals que poden influir en el desenvolupament són algunes com els rajos ultraviolat, la temperatura ambiental o la vitamina D.

Aquest estudi, realitzat amb les dades de l’Enquesta Nacional de Salut, es focalitza en 27 malalties cròniques en unes 30.000 persones i creua les malalties subjecte d’estudi amb el mes de naixement. A partir d’aquí arriba a algunes de les següents conclusions:

 • Els homes nascuts en el mes de setembre tenen 3 vegades més de possibilitats de patir càncer de tiroide que els nascuts el primer mes de l’any.
 • Els homes que vénen al món el mes de juny sembla que tindran el 34% menys de possibilitats de tenir depressió.
 • Les dones il·luminades en el mes de juliol podrien tenir un 27% més de possibilitats de ser diagnosticades d’hipertensió.

Mesos i malalties associades

L’estudi, tal com hem indicat, estableix una causalitat entre el mes de naixement i determinades malalties i dolències.

Gener
Dones: Trombosi, problemes de tiroides i migranyes.
Homes: Dolor de lumbars, úlcera d’estómac i restrenyiment.

Febrer
Dones: Trombosi, artritis i problemes de tiroides.
Homes: Malalties cardiovasculars, artritis i problemes de tiroides.

Març
Dones: reumatisme, artritis i restrenyiment.
Homes: malalties cardiovasculars, asma i cataractes.

Abril
Dones: bronquitis, tumors i osteoporosis.
Homes: problemes de tiroides, asma i osteoporosi.

Maig
Dones: restrenyiment, al·lèrgies cròniques i restrenyiment.
Homes: diabetis, asma i depressió.

Juny
Dones: reumatisme, incontinència urinària i artritis.
Homes: cataractes, bronquitis cròniques i malalties cardiovasculars.

Julio
Dones: asma, tumors i dolor cervical.
Homes: tumors, asma i artritis.

Agost
Dones: artritis, trombosi i reumatisme.
Homes: problemes de tiroides, osteoporosis i asma.

Setembre
Dones: problemes de tiroides, tumors i osteoporosis.
Homes: osteoporosi, asma i problemes de tiroides.

Octubre
Dones: anèmia, hipercolesterolemia i osteoporosi.
Homes: problemes de tiroides, migranyes i osteoporosis.

Novembre
Dones: trombosi, restrenyiment i varices.
Homes: malalties de la pell; problemes de tiroides i malalties cardiovasculars.

Desembre
Dones: asma, trombosi i bronquitis crònica.
Homes: depressió cataractes i infart.

Assegurances per a autònoms que has de conèixer

És evident que la vida laboral d’un treballador per compte aliè és molt diferent que la d’un treballador per compte propi. Cadascuna té els seus avantatges i desavantatges i hi ha persones que no canviarien una situació per l’altra. Però, pel que fa a cobertures en cas de malaltia i/o accident i prestacions sí que existeixen diferències i els autònoms, per norma general, estan més desprotegits. És per això que és important conèixer les assegurances per a autònoms que existeixen.

Assegurances per a autònoms

Baixa laboral

Segur que més d’una vegada has sentit dir a un autònom “és que no em puc ni posar malalt”. O, potser, fins i tot ho has dit tu mateix. Això és perquè la quantia que rep un treballador autònom en cas de baixa mèdica o incapacitat és, en termes generals, menor. El fet que un treballador autònom hagi d’abandonar el seu treball habitual per malaltia o accident li comporta una reducció important dels seus ingressos.

Davant aquesta situació és molt recomanable que el treballador autònom tingui una assegurança de Baixa Laboral que li serveixi per poder compensar el descens d’ingressos que no rep mentre està de baixa. Aquestes assegurances acostumen a donar al treballador una quantia diària prèviament estipulada.

Accidents

L’assegurança d’accidents és molt aconsellable en els casos en què el treballador autònom realitza una activitat en què el risc de patir un accident sigui alta.

Hem de tenir en compte en aquests casos que l’Assegurança d’accidents es pot sumar al de Baixa Laboral d’Incapacitat Laboral Temporal i percebre dues pagues.

Assegurança de vida

Si un autònom vol cobrir a la seva família el dia que no hi sigui és necessària la contractació d’una assegurança de vida. En cas de no fer-ho és molt probable que, en cas de viduïtat, la seva parella cobri uns 195 euros de pensió.

Les assegurances de vida tenen moltes i molt diferents cobertures. Les bàsiques inclouen una determinada quantitat en cas de defunció o incapacitat permanent. Uns altres poden incloure altres garanties com, per exemple, el subsidi per incapacitat temporal.

Assegurança de salut

L’assegurança de salut dota al treballador autònom d’una ampliació de la cobertura sanitària pública. En molts casos inclou farmàcia, desocupació, subsidis d’hospitalització, cobertures dentals, etc.

A més, també té avantatges fiscals.

Altres assegurances per a autònoms

A més de les assegurances assenyalades existeixen uns altres com:

 • Assegurança de jubilació
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Assegurances de cobertura de negoci.