Defensa-jurídica-gratuïta

La crisi del coronavirus incrementa l’ús de la cobertura gratuïta de Defensa Jurídica a Previsora General

La crisi sanitària produïda per la pandèmia mundial de coronavirus ha provocat un increment de les reclamacions relacionades amb paquets de viatges organitzats i bitllets d’avió, tren i vaixell, ja adquirits. Són molts els consumidors que han intentat que els hi retornin els seus diners o aconseguir abonaments per viatjar més endavant. En aquest article ja et vam parlar de quina és la millor manera de reclamar els serveis contractats i no gaudits a causa de la Covid-19. Ara però, volem mostrar-te alguns dels avantatges de pertànyer a Previsora General, l’alternativa a la mútua tradicional. Un exemple és la Garantia de Defensa Jurídica, una cobertura gratuïta inclosa a les nostres pòlisses i amb la qual pots resoldre problemàtiques com la dels viatges cancel·lats.

Què és la Garantia de Defensa Jurídica?

 

Es tracta de la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat de Previsora General en tots els àmbits de la seva vida particular segons el contingut que hagi quedat concretat a la descripció de cadascun dels riscos assegurats, recollits en les condicions generals i particulars de la pòlissa.

 

Previsora General ha rebut durant la crisi sanitària de la Covid-19 moltes consultes relacionades amb l’ús de la cobertura de Defensa Jurídica com per exemple:

  • Assessorament en la tramitació de les gestions derivades de les cancel·lacions de viatges.
  • Les infraccions de trànsit.
  • Consultes sobre ERTO’S (Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació).
  • Tràmits vinculats a divorcis.

 

A qui es dirigeix la Garantia de Defensa Jurídica?

 

Aquesta cobertura es dirigeix a tots els prenedors de pòlissa de Previsora General, excepte en pòlisses de salut on els beneficiaris d’aquesta cobertura seran tots els assegurats de la pòlissa. Quedarà assegurat el prenedor de la pòlissa si és persona física o l’administrador si és persona jurídica, excloent-se els empleats i familiars d’aquests.

  • Assistència Jurídica Telefònica: L’assegurat disposarà d’un advocat que l’informarà i assessorarà telefònicament sobre qualsevol consulta relacionada amb un possible litigi, l’abast dels seus drets i la millor manera de defensar-se en un conflicte.
  • Defensa Penal:L’Assegurat té garantida, tant per via amistosa com a judicial, d’exigir-se-li responsabilitats en l’àmbit de la seva vida particular, com per exemple, supòsits relacionats amb l’habitatge en què resideix o el desplaçament com a passatger de qualsevol mitjà de transport. Sempre que els fets no hagin sigut causats voluntàriament per l’assegurat.
  • Reclamació de Danys:Previsora General garanteix la reclamació d’indemnitzacions per danys corporals a l’assegurat, als seus béns immobles o perjudicis patrimonials derivats de danys corporals o materials. També en el cas d’incidents com a vianants o conductors o ocupants de qualsevol mitjà de transport.
  • Assistència jurídica Presencial:Entrevistes personals amb els seus advocats per assessorament (s’inclouen un màxim de 3 entrevistes per anualitat de l’assegurança).
  • Connexió de professionals en sinistres sense cobertura:L’assegurat té dret a una primera consulta gratuïta en un despatx col·laborador de Previsora General proper al seu domicili i en cas de requerir els serveis d’un lletrat, se li aplicaran uns honoraris bonificats.
  • Revisió i redacció de documents i contractes:L’assegurat podrà sol·licitar telefònicament l’assistència d’un advocat per a revisar i redactar determinats documents com la compravenda i lloguer d’un habitatge o reclamacions de consum (en aquest darrer cas s’inclou, per exemple, l´assessorament en la tramitació de les gestions derivades de les cancel·lacions de viatges).

 

Pots ampliar la informació sobre les cobertures de la Garantia de Defensa Jurídica en aquest document, que inclou exemples, límits i exclusions.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *