inconvenients de l'economia col·laborativa

Avantatges i inconvenients de l’economia col·laborativa

L’economia col·laborativa és una oportunitat sostenible de desenvolupament econòmic. Es caracteritza per una major participació dels ciutadans, ja que els posa en contacte per compartir o vendre serveis i béns. L’economia col·laborativa camina cap a una realitat de futur, però, saps quins són els avantatges i inconvenients de l’economia col·laborativa? T’ho expliquem aquí.

 

Avantatges de l’economia col·laborativa

L’economia col·laborativa es caracteritza per la seva reciprocitat, però també destaquen altres punts importants en aquesta nova forma de fer economia:

  • Optimitzar els recursos. Si un percentatge important de la població compartís cotxe, no serien necessàries grans infraestructures de transport a les ciutats. S’aconseguiria una major eficiència energètica.
  • Estalviar. El fet de compartir un bé amb una altra persona també fa que comparteixis les despeses que té aparellats.
  • Més oferta per als consumidors. Aquesta economia permet accedir a altres alternatives que fins ara no estaven disponibles o no eren visibles per als consumidors.
  • Protecció mediambiental. Quan comparteixes cotxe també redueixes les emissions de CO2 a l’atmosfera. Si es comparteixen objectes, contribuïm al fet que no es malbarati material en la fabricació d’uns altres.
  • Xarxa de microemprenedors. L’acció d’aquesta economia permet crear una xarxa que es beneficia d’aquestes iniciatives. Les plataformes per compartir objectes o serveis abunden en internet i solen ser idees d’emprenedors.

Inconvenients de l’economia col·laborativa

Com ocorre en tots els sectors, també hi ha punts negatius. A continuació, us deixem amb els principals inconvenients de l’economia col·laborativa:

  • Regulació de l’activitat i competència deslleial. La falta de regulació provoca la desigualtat entre els sectors tradicionals i les noves plataformes d’economia col·laborativa.
  • Desprotecció del consumidor. Com no existeix una regulació definida, els consumidors estan indefensos davant aquestes plataformes. Totes aquestes plataformes d’economia col·laborativa es protegeixen directament gràcies als comentaris que faciliten els seus consumidors. Queda clar que el més eficaç seria incorporar una responsabilitat legal per controlar aquest abús.
  • Aparició de monopolis. El problema sorgeix quan es creen monopolis i el benefici que abans percebien molts ara solament quedi en mans d’un. Els monopolis han de controlar-se per evitar situacions on la falta de regulació pugui imposar normatives abusives.
  • Exclusivitat de les dades. Amb mecanismes antimonopoli es podrà aconseguir una menor centralització dels recursos i un major poder de negociació. A més, es podran definir lleis que compaginin la privacitat dels usuaris i les dades personals que ajudaran en la millora dels sistemes.
  • Seguiment difícil de les plataformes a causa de la velocitat com creix internet. És difícil per als usuaris estar al dia de totes les plataformes i descobrir els seus beneficis.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *