Participació democràtica

La participació democràtica a les mutualitats i altres entitats del tercer sector

Les mutualitats i entitats del tercer sector tenen en comú el seu caràcter social, participatiu i sense ànim de lucre. L’objectiu principal és sempre ajudar als seus socis i mutualistes en àmbits que habitualment tenen relació amb les assegurances, els serveis socials i àmbits com l’educació i la salut. La participació democràtica és un dels seus principals segells d’identitat.

 

Les característiques comunes de mutualitats i entitats del tercer sector

 

Una mutualitat i una entitat del sector social no són el mateix, però si que comparteixen algunes característiques:

 

  • Entitats de gran tradició i arrelament a Catalunya.
  • Àmplia presència en el sector assegurador català.
  • Altres entitats del tercer sector mostren els mateixos valors de solidaritat per a buscar solucions des de la col·laboració.
  • L’assemblea supervisa les tasques i participa activament.
  • Els mutualistes i socis poden participar activament i votar a les assemblees.

 

Entre els punts més importants d’aquesta sèrie de característiques que defineixen les mutualitats i entitats del tercer sector, destaquen aquells que parlen de la participació dels socis i mutualistes. El caràcter democràtic d’aquestes organitzacions és evident i preval per sobre d’altres estaments de funcionament. També es celebren assemblees obertes a la participació amb veu i vot.

 

En el cas de les mutualitats, la seva figura és quelcom ja totalment tradicional i amb moltíssim arrelament en el territori. En el sector concret de les assegurances, la presència és indiscutible a Catalunya, lloc en el qual conviuen harmònicament diverses entitats d’aquest tipus, amb caràcter solidari i col·laboratiu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *