Mutualitats de Catalunya

4ª Trobada de Mutualitats de Catalunya, 8-9 de Novembre

Els pròxims dies 8 i 9 de Novembre se celebra la 4ª Trobada de Mutualitats de Catalunya. És una nova trobada per refermar els lligams mutualistes i desenvolupar nous projectes amb la participació de tots.

Objectius de la Trobada de Mutualitats de Catalunya

La trobada anual de les Mutualitats de Catalunya es realitza per treballar plegats i cercar camins que permetin continuar el viatge mutualista encetat fa anys a diferents llocs de Catalunya.

Els objectius principals de la trobada es poden resumir en els següents punts:

  1. Intensificar les relacions entre les persones de les diferents entitats
  2. Crear un espai idoni de confiança per poder desenvolupar projectes plegats

Aquestes trobades serveixen per reforçar els lligams i aconseguir nous projectes com a mutualitats de previsió social. Per tant, és important la participació activa de totes les persones vinculades a les Mutualitats, per donar continuïtat en el temps i que cada vegada sigui amena i professional.

Implicació de les Mutualitats de Catalunya

Les mutualitats catalanes sempre han demostrat tenir un gran nivell d’implicació i una capacitat d’aptitud important.

En aquestes jornades del sector de les mutualitats de previsió social, es posen en comú qüestions d’interès mutu, en aspectes com productes, gestió de riscos, entorn econòmic i normatiu.

Tot respon a cooperar conjuntament per competir. Cadascú té uns interessos i prioritats, però permet que el conjunt tingui coses en comú i, gràcies a aquest tipus d’organitzacions, això és possible.

Nova normativa: Solvència II

L’àmbit mutualista comporta importants canvis en el tema regulador perquè demana més exigències en la gestió. Aquesta situació ve d’un procés de concentració molt important, iniciat l’any 2016.

Durant aquest període, les Mutualitats de Catalunya van haver de fer un canvi mental, de control i de gestió de riscos. Això va ser com a conseqüència de la implantació d’una nova normativa: Solvència II. 35 mutualitats, 565 milions actius i 119 milions de recaptació de quota anual. Cadascuna amb les peculiaritats de la seva vinculació territorial, de proximitat i fidelitat, uns valors que les diferencien.

La pròxima trobada servirà per confirmar que s’han aconseguit de manera satisfactòria la transició d’entrar en aquest nou marc regulador. També que s’han assolit tots els requeriments amb superàvits en tots ells.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *