Posts

Consells per a assegurar la teva salut si ets autònom

La vida i la feina es difuminen fins que és impossible separar una cosa de l’altra quan algú es llança a emprendre. Treballar com a autònom té els seus avantatges i desavantatges, però, en qualsevol cas, si vols fer el pas, és molt important que siguis previsor i estiguis preparat per a solucionar situacions que es poden donar en el futur. Una de les més comunes és la incapacitat temporal per una malaltia o accident, el recomanable és contractar una assegurança de salut que cobreixi, ja no només l’atenció sanitària, sinó també aspectes com el fet de no cobrar durant el temps que duri la inactivitat de l’assegurat.

 

Tips per a assegurar la teva salut si treballes per compte propi

 

Abans de contractar una assegurança de salut per a autònoms has de tenir en compte alguns aspectes que t’ajudaran a triar la millor opció, la que millor et convingui. Com en gairebé tots els sectors, existeixen pòlisses adaptades a la majoria de necessitats: Tant en preu com en cobertures.

 

  1. Contracta una assegurança privada. Això et permetrà disposar d’una àmplia cobertura sanitària que complementi els serveis de la Seguretat Social. Abans has de tenir en compte les teves necessitats sanitàries, per exemple, si tens algun problema de salut crònic (diabetis, malaltia autoimmune, etc.).
  2. Tria pòlisses amb cobertures àmplies. L’habitual és que les assegurances mèdiques cobreixin com a mínim les urgències, hospitalització i especialitats mèdiques.
  3. Evita les assegurances de copagament. No és la millor opció per als autònoms, ja que en aquest cas es comparteixen les despeses sanitàries i si pateixes alguna malaltia crònica que t’obligui a acudir amb assiduïtat al metge, es dispararà el teu pressupost.
  4. Guarda el teu comprovant de pòlissa per a poder beneficiar-te d’avantatges fiscals. Les assegurances mèdiques desgraven en l’IRPF, en concret sobre la base imposable d’aquest impost. L’estalvi fiscal pot ser de fins a un 30%.
  5. Assegura’t de si el teu contracte inclou exclusions i carències. Això evitarà que et trobis amb sorpreses desagradables.

 

També és important tenir en compte abans de contractar una pòlissa de salut, el quadre mèdic que la companyia asseguradora t’ofereix. Si sols tractar-te amb un especialista en concret, has de comprovar que podràs visitar-te amb aquest facultatiu. En cas que no disposin del quadre mèdic que t’interessa hauries de buscar una altra companyia o contractar una assegurança concertada en la qual el pacient assumeix el cost sanitari i després d’enviar la factura a la companyia, se li retorna un tant per cent que va entre el 70 i el 100%.

 

Amb les pòlisses de salut de Previsora General podràs triar entre diverses opcions i quedar-te amb la que millor s’ajusti a les teves necessitats. A més, en tractar-se d’una mutualitat de previsió social està garantida la protecció de pagaments en cas d’incapacitat laboral. Això significa que durant 6 mesos no hauràs de preocupar-te del pagament de l’assegurança.

Quines assegurances ha de tenir obligatòriament un autònom?

Els treballadors per compte propi arrisquen molt més que la resta. La llista de despeses i de beneficis pot variar depenent de la feina que es registri en un mes en particular i de les possibles incidències.  Per això la contractació d’assegurances ha d’anar implícita amb el pagament de les quotes d’autònom. A més de les recomanables, algunes són obligatòries. T’ajudem a repassar quines són.

Les assegurances obligatòries per a treballadors per compte propi

Els autònoms han d’estar preparats per fer front a qualsevol imprevist, per això la llei exigeix l’obligatorietat de contractar l’assegurança de responsabilitat civil en el cas que desenvolupis la teva activitat en un espai de cara al públic, una assegurança de vehicles si utilitzes un cotxe per a realitzar les teves gestions de feina i l’assegurança d’accidents per a treballadors si la teva activitat és de risc i has de contractar personal. També són obligatòries l’assegurança multirisc i la de conveni si tens contractat a personal.

 

  • Assegurança de responsabilitat civil. Una pòlissa que cobreix els possibles danys civils que registri un negoci. D’aquesta manera es cobreixen els errors que pugui cometre l’autònom o el seu personal contractat. És obligatori en casos d’establiments de cara al públic o fins i tot en professions com la medicina, el dret o els instal·ladors de gas i electricitat. De fet, és un requisit per a poder obtenir la llicència d’apertura d’un local.

 

  • Assegurança multirisc. Cobreix el local en el qual s’estigui exercint l’activitat laboral i inclou, entre altres disposicions, els possibles incendis i robatoris.

 

  • Assegurances de vehicles. Imprescindible si utilitzes un cotxe per a desenvolupar la teva activitat econòmica, ja sigui transportant mercaderies, repartint-les, o per a trasllats i gestions.

 

  • Assegurança de conveni. Destinat als treballadors per compte propi amb personal contractat, ja que d’alguna manera han de respondre per ells en cas d’accident, incapacitat o defunció. L’assegurança cobreix les indemnitzacions necessàries. És una de les pòlisses més importants i el seu incompliment pot implicar multes de fins a 187.000 euros a més del corresponent pagament de la indemnització que es derivés.

Al marge d’aquestes pòlisses obligatòries, també es recomana la contractació d’una assegurança de salut que cobreixi el temps d’inactivitat durant les possibles baixes mèdiques per hospitalització, malaltia, etc. No és obligatori però sí 100% recomanable, ja que els autònoms solen cotitzar a la Seguretat Social la base mínima obligatòria que no arriba a cobrir la totalitat d’aquests imprevistos.