Política-de-qualitat

Previsora General: Política de qualitat real

Les mutualitats com Previsora General i altres entitats socials, treballen per a aconseguir la millor assistència als seus socis o mutualistes. Es basen en uns principis bàsics i molt definits que permeten posar l’economia al servei de les persones com ja expliquem en aquest article. No hi ha ànim de lucre, es practica l’autogestió, hi ha participació democràtica… Però Previsora General també té una fiscalització exhaustiva quant a la qualitat dels serveis que ofereix als seus mutualistes. Parlem d’una política de qualitat real.

 

La política de qualitat real de Previsora General

 

Per a què serveix un sistema de qualitat? En el cas de Previsora General garanteix que els diferents processos, l’atenció als mutualistes i la gestió de les diverses pòlisses que es comercialitzen es realitza de manera eficient i s’orienta en exclusiva a la satisfacció de tots els socis que formen part de la mutualitat.

 

Aquest és un llistat dels punts més importants que ha de tenir en compte el sistema de qualitat de Previsora General:

 

  • S’aposta per la gestió eficient.
  • L’objectiu és la satisfacció real i final del mutualista.
  • Es treballa perquè els serveis als mutualistes compleixin tots els requisits exigits.
  • Assessorament individualitzat.
  • Fomentar i promoure la formació del personal que atén els mutualistes per a oferir la millor atenció.

 

Previsora General compta a més amb el segell de qualitat Ethsi (Ethical and Solidarity Based Insurance), un distintiu del qual ja parlem en aquest article, un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i també de bones pràctiques que desenvolupen totes les companyies d’assegurances; així com els seus propis gestors i productes asseguradors comercialitzats.

 

El segell Ethsi compta amb diferents modalitats i graus d’aplicació: E1 Insurance, E2 Insurance i E3 Insurance. Una manera de distingir els criteris avaluats.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *