Banca ètica

Per què escollir una banca ètica per guardar els nostres estalvis?

Ningú posa en dubte que en la societat actual en la qual vivim és imprescindible comptar amb una entitat bancària en la qual dipositar els nostres estalvis. I ja no només això, cada dia realitzem operacions econòmiques que requeresquen un banc perquè es puguin dur a terme, el cobrament de la nòmina, els rebuts de la llum, l’aigua i el gas, les compres online i amb targeta, etc. Per això, decidir en quina entitat financera confiem no és poca cosa. Si estàs decidint on dipositar els teus estalvis, et donem algunes raons perquè optis per la banca ètica i no acudeixis a la banca tradicional.

La banca ètica com a forma de veure i entendre la vida

El més important abans de triar una banca ètica per a dipositar els nostres estalvis és analitzar quin impacte volem que tingui la nostra participació monetària en l’entitat en qüestió.

  • L’elecció de banc també és un acte de consum responsable. Així que un dels principals avantatges de decantar-se per aquesta opció és que aconseguiràs que l’impacte social sigui menor. Per què? Perquè els beneficis d’aquestes entitats reverteixen en la societat.
  • Si apostes per la banca ètica els teus diners estaran al servei de l’economia real. Això significa, que com dèiem abans, els beneficis d’aquestes entitats reverteixen en projectes reals per al bé comú, per a la societat. És a dir, no s’utilitza en cap cas l’especulació.
  • Banca ètica igual a transparència. Aquest tipus d’entitats proporcionen tota la informació necessària abans de contractar qualsevol mena de servei que s’ofereixi.

 

Una de les parts més importants a l’hora de decidir-se per una banca ètica, és el seu caràcter no especulatiu respecte a l’ús que li donaran als nostres diners. Que sol ser una cosa que els usuaris de la banca mai ens preguntem, en què utilitzaran els bancs els diners dels nostres estalvis? És habitual que vulguem saber els interessos que ens generarà i no obstant això no interioritzem que amb el nostre capital es pot invertir en coses en les quals nosaltres mai ho faríem com, per exemple, la producció d’armes o especulacions immobiliàries. Tot això amb la banca ètica desapareix, ja que es caracteritzen per un ús exclusiu per a finalitats socials i per la màxima transparència.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *