realitat de futur

L’economia col·laborativa camina cap a una realitat de futur

La revolució en la societat ha arribat i es diu economia col·laborativa. Aquest model de negoci posa en contacte persones per compartir o vendre serveis i béns. No obstant això, en poc temps, aquesta activitat econòmica ha passat d’estar en petita escala a expandir-se a escala global. L’economia col·laborativa camina cap a una realitat de futur.

 

Nou marc econòmic i els canvis en la societat

Actualment, la societat relaciona economia col·laborativa amb els casos més mediàtics com, per exemple, Uber, Airbnb, etc. Sense informació de qualitat respecte a aquests casos, aquesta realitat de futur pot provocar prejudicis i vincular l’economia col·laborativa amb la competència deslleial.

Aquest model d’economia emergent tindrà gran impacte en les empreses i en les properes generacions. Sobretot, gràcies a la irrupció de les noves tecnologies de la informació. Aquestes tecnologies han ajudat a trobar diferents tendències per aprofitar més els recursos i generar rendes extres entre els consumidors. A més, els consumidors són els encarregats de valorar els serveis, a través dels seus comentaris a les xarxes. En aquest context global, la reputació digital està guanyant importància.

S’està produint el pas d’una economia organitzada de forma vertical, a un model horitzontal. En aquest nou model econòmic, el ciutadà és, alhora, productor i consumidor de béns. Un exemple clar el trobem amb Airbnb. En el passat, si algú volia llogar habitacions, havia de construir un hotel. Ara com ara, es poden llogar les habitacions a les cases dels particulars.

Aquesta dinamització del sector econòmic s’allunya del que es coneixia com a negoci tradicional. Per aquest motiu, és necessària una revisió del marc legal, per donar cabuda a tota aquesta nova manera de visionar el futur de l’economia.

 

Problemàtica sorgida en el camí cap a aquesta realitat de futur

L’economia col·laborativa s’està trobant amb molts problemes. El principal problema és per ser disruptiva, és a dir, per haver irromput de forma tan ràpida al mercat. El segon problema, per la falta de legislació que reguli la seva activitat. Malgrat aquests inconvenients, els analistes creuen que l’economia compartida és una realitat de futur. Gràcies també a la bona sintonia amb les tecnologies, especialment amb l’ecosistema mòbil.

La solució a aquest problema recau a establir una regulació flexible que doni un major protagonisme als ciutadans. En resum, establir un marc legal que compti amb les noves tecnologies i que sigui participativa gràcies a l’aportació dels ciutadans, màxims impulsors d’aquesta nova realitat econòmica.

L’economia col·laborativa ha arribat per quedar-se. La seva evolució és incerta perquè no sabem a quin ritme evolucionarà ni si el marc legal ho farà a la mateixa velocitat que el marc tecnològic. L’única cosa certa és que és part del futur pròxim.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *