Posts

Les cobertures gratuïtes de Previsora General

Cada pòlissa de salut és diferent, i per això, encara que sigui dins de la mateixa companyia, és important estudiar aquelles cobertures que ens interessen tenint en compte la nostra edat, situació familiar, estat de salut… A més de totes aquestes disposicions, és habitual que les asseguradores incloguin altres cobertures addicionals. A Previsora General, en tractar-se d’una mutualitat, les més habituals tenen a veure amb la previsió social; encara que poden variar depenent del tipus d’assegurança que es contracti; i a més, s’incorporen sense cost addicional per al mutualista.

 

Les cobertures gratuïtes més habituals de Previsora General

 

Com a mutualitat, des de Previsora General es retornen els excedents en forma de noves garanties i prestacions. 

  • Protecció de pagaments. Assegura la continuïtat a Previsora General en cas de no poder fer front al pagament dels rebuts per situació de desocupació, si és treballador per compte aliè; o per situació laboral d’incapacitat temporal en el cas de ser autònom. Durant un període màxim de 6 mesos, des de la mutualitat es reemborsarà l’import dels rebuts i l’assegurat continuarà gaudint de les prestacions de la pòlissa. Aquesta cobertura també es fa efectiva en el cas d’aquella persona jurídica a la qual se’l reconegui una situació de concurs de creditors.
  • Defensa jurídica. Es tracta d’una cobertura que permet, entre altres coses, assessorament legal telefònic il·limitat i 3 visites presencials a l’any amb un advocat (sempre que no superin l’import dels 3.000 € les gestions que hagin de realitzar-se). Una cobertura que permet, per exemple, preparar la documentació i realitzar els tràmits per a recórrer una multa o assessorament i consultes sobre contractes de lloguer.
  • PG Health & Care. Es tracta de serveis addicionals que s’inclouen en totes les assegurances de malaltia, vida individual, accidents individual i decessos. Entre aquests avantatges exclusius dels quals poden gaudir els mutualistes, destaquen: Medicina preventiva i esportiva, teràpies i tractaments complementaris, estètica i benestar. Tot això amb preus especials per als assegurats.

 

Cada família de productes incorpora una o diverses d’aquestes cobertures gratuïtes, tot depèn de la pòlissa que es contracti.