salta al Contingut Principal

ASSEGURANCES AUTÒNOMS

Diàriament ens podem veure exposats a riscos que amenacen el nostre benestar i que poden afectar les nostres capacitats personals i laborals. Per fer front a aquests riscos, Previsora General ofereix l’assegurança Accidents Individual que ens ajuda a cobrir les despeses i necessitats derivades d’aquesta situació adversa.

L’assegurança Accidents Individual s’adapta a les característiques de cada persona amb diferents modalitats de contractació i cobertures àmplies.

 

Cobertura principal

Mort per accident.

Cobertures complementàries

 • Invalidesa permanent per accident.
 • Subsidi diari per incapacitat temporal per accident.

Cobertures opcionals a la mort per accident si es contracta la modalitat 24 hores:

 • Doble capital per mort per accident circulació.
 • Infart de miocardi.
 • Orfandat. Capital addicional de 20.000 euros per als fills de l’assegurat menors de 18 anys.

Cobertures opcionals a la invalidesa permanent si es contracta la modalitat 24 hores:

 • Doble capital per invalidesa permanent per accident circulació.
 • Infart de miocardi.

Altres cobertures complementàries

 • Assistència sanitària 24 hores en centres concertats i segons els límits que s’estableixin a la pòlissa. En aquesta cobertura s’inclouen la primera pròtesi ortopèdica, dental, auditiva o òptica amb un límit anual de 300 euros i les despeses farmacèutiques amb un límit anual de 100 euros.

 • Reemborsament de despeses per intervenció quirúrgica en cas de malaltia i accident.
 • Subsidi diari per hospitalització quirúrgica en cas de malaltia i accident.
 • Assistència en viatge.

Modalitats de contractació

Modalitat activitat professional.

Les garanties queden limitades als accidents que l’assegurat pot patir durant l’exercici de la seva professió, ofici o feina habitual.

Modalitat vida privada.

Les garanties queden limitades als accidents extraprofessionals, és a dir, els esdevinguts en la vida particular i privada de l’assegurat. Per tant, en queden exclosos els que es puguin produir en l’exercici d’activitats laborals, professionals o empresarials.

Modalitat 24 hores

Les garanties s’estenen als accidents esdevinguts tant durant la vida privada com en el curs de l’activitat professional de l’assegurat (és a dir, durant les 24 hores del dia).

 

Tornar A Dalt