salta al Contingut Principal

És una de les assegurances de subsidi més completes pel que fa a cobertures atès que permet als professionals o empresaris autònoms contractar capitals de mort i incapacitat, a més d’un subsidi diari per malaltia i/o accident.

Cobertura principal

Subsidi diari per malaltia i accident (1) durant el període en el qual no pot exercir la seva activitat laboral, tenint en compte els límits que estableix el condicionat per a determinades patologies.

Cobertures addicionals

Subsidi diari en cas d’hospitalització quirúrgica (1)

Indemnització per intervenció (1) L’assegurat rep una indemnització segons el barem establert, amb independència del cost real de l’acte mèdic. Inclou, a més a més, prestacions en cas de maternitat, fractures, determinades proves complementàries de diagnòstic i alguns tractaments no quirúrgics.

Capital per mort (2)

Capital per invalidesa permanent absoluta (2)

Capital per invalidesa permanent total per a la professió habitual (2)

Avantatges

  • Producte sense carència: cobertura immediata a partir de la data d’alta de la pòlissa.
  • Màxima desgravació fiscal.
  • Fàcil tramitació del qüestionari de salut per telèfon d’acord amb l’horari que vostè ens indiqui.

(1)Despesa deduïble per als autònoms en règim d’estimació directa, fins a un màxim de 500 euros/any.

(2) Desgravació fiscal de la prima pagada (Llei IRPF 35/2006 i 26/2014) atès que Previsora General és una mutualitat de previsió social.

Tornar A Dalt