salta al Contingut Principal

ASSEGURANÇA
D’ACCIDENTS COL·LECTIVA

ET TRUQUEM GRATISaccepto la política de privacitat
accepto rebre informació comercialGoogle Click ID:


CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS COL.LECTIVA

L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS QUE S’ADAPTA A LES NECESSITATS DE CADA COL.LECTIU

Les assegurances d’accidents per a col·lectius donen resposta a les necessitats d’assegurament de qualsevol classetipus d’activitat, tant en l’àmbit empresarial com en tota mena tipus d’activitats associatives.

Oferim l’Assegurança d’Accidents Col·lectiva per a cursos de Formació, Alumnes de Centres Eescolars, Campaments, Activitats extraescolars, Socis de gimnasos, participants en tornejos o activitats esportives no federades, curses populars, etc.

Aquesta gamma d’assegurances d’accidents s’adaptaen a les característiques de cada col · lectiu amb diferents modalitats de contractació i àmplies cobertures.
L’Assegurança d’Accidents Col·lectiva garanteix, en cas d’accident d’un dels assegurats, el pagament de les indemnitzacions contractades per als supòsits d’incapacitat o mort de l’assegurat, al beneficiari o beneficiaris designats.

Si el teu conveni sectorial no inclou cap cobertura obligatòria de mort o incapacitat, t’oferim la possibilitat de contractar una assegurança d’accidents voluntària.

COBERTURA PRINCIPAL

Mort de l’assegurat per accident.

COBERTURES COMPLEMENTÀRIES

Es poden contractar les garanties per accident següents en funció del col·lectiu assegurat:

 • Gran invalidesa per accident
 • Incapacitat permanent absoluta per accident
 • Incapacitat permanent total per a la professió habitual per accident
 • Incapacitat permanent per accident (inclou barem)
 • Incapacitat temporal per accident
 • Assistència sanitària per accident en centres concertats i segons els límits que             s’estableixin a la pòlissa.
 • Assistència en viatge: cobreix les despeses mèdiques en viatges a l’estranger amb els límits que s’estableixen a les condicions generals de l’assegurança i altres garanties complementàries, com aratrasllat sanitari, trasllat de restes mortals, permanència en hotels, etc.

MODALITATS DE CONTRACTACIÓ

Activitat professional.

Les garanties queden limitades als accidents que pot patir l’assegurat pot patir durant l’exercici de la seva professió, ofici o feina habitual. També s’entén que estan coberts els accidents denominats in itinere, és a dir, els que es produeixen durant el desplaçament des del domicili de l’assegurat fins al seu lloc de treball habitual.

Vida privada.

Les garanties queden limitades als accidents extraprofessionals, és a dir, els que ocorren a la vida particular i privada de l’assegurat i, per tant, en queden exclosos els que es puguin produir en l’exercici d’activitats laborals, professionals o empresarials.

24 hores.

Les garanties s’estenen als accidents ocorreguts tant durant la vida privada com en el curs de l’activitat professional de l’assegurat (és a dir, durant les 24 hores del dia).

COBERTURES GRATUÏTES

protecció de pagaments

Reemborsem l’import dels rebuts com a màxim durant sis mesos consecutius, a aquell prenedor que entri en situació de desocupació, si és treballador per compte d’altri, o en situació laboral d’incapacitat temporal, si és professional autònom. Aquesta prestació també s’estén al prenedor persona jurídica a qui es reconeix una situació de concurs de creditors.

Per sol·licitar l’aplicació d’aquesta cobertura gratuïta s’han de tenir en compte les cobertures i exclusions d’aquesta prestació que es recullen a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Títol de l'alternador

Autònoms en situació d’Incapacitat Temporal
Treballadors que es troben a l’atur
Empreses en situació de Concurs de Creditors

defensa jurídica

Es garanteix la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat en l’àmbit de la seva vida particular, en relació amb l’exercici dels seus drets que s’indiquen seguidament i amb el contingut que es concreta a la descripció de cadascun dels riscos assegurats, recollits a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Queda assegurat el prenedor de la pòlissa, si és persona física, o l’administrador, si és persona jurídica, amb exclusió dels empleats i familiars d’aquests.

Títol de l'alternador

Assistència jJurídica Telefònica
Defensa Penal
Reclamació de danys
Assistència Jurídica Ppresencial
Connexió de Professionals en sinistres sense cobertura
Revisió i Redacció de documents i contractes:

 • Compravenda d’habitatge
 • Lloguer d’habitatge
 • Reclamacions a la Comunitat de propietaris
 • Reclamacions de consum
 • Recursos i altres escrits davant l’Administració Públic relacionats amb l’habitatge
 • Recursos per sancions administratives. Reclamacions a l’Administració

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR

Condicions generals

Informació de l’assegurança

Tornar A Dalt