salta al Contingut Principal

Assegurança d’accidents col·lectiva

Garanteix, en cas d’accident d’un dels treballadors assegurats, el pagament de les indemnitzacions contractades per l’empresa per als supòsits d’incapacitat temporal o permanent, o mort de l’assegurat, al beneficiari o beneficiaris designats.

Per a aquelles empreses que el conveni sectorial de les quals no contempla cap cobertura obligatòria de mort o incapacitat, Previsora General ofereix la possibilitat de contractar una assegurança d’accidents voluntària.

Aquest tipus d’assegurança pot cobrir les garanties contractades particularment entre les que s’indiquen a continuació:

  • Mort.
  • Gran invalidesa.
  • Incapacitat permanent absoluta.
  • Incapacitat permanent total per a la professió habitual.
  • Incapacitat permanent (inclou barem).
  • Incapacitat temporal.
  • Assistència Sanitària en Centres Concertats i segons els límits que s’estableixin a la pòlissa.
  • Assistència en Viatge: cobreix les despeses mèdiques en viatges a l’estranger (fins a 6.000€) i altres garanties complementàries, com a trasllat sanitari, trasllat de restes mortals, permanència en hotels, etc.

 

Modalitats de contractació

Modalitat activitat professional.

Les garanties queden limitades als accidents que l’assegurat pot patir durant l’exercici de la seva professió, ofici o feina habitual.

Modalitat vida privada.

Les garanties queden limitades als accidents extraprofessionals, és a dir, els esdevinguts en la vida particular i privada de l’assegurat. Per tant, en queden exclosos els que es produeixen en l’exercici d’activitats laborals, professionals o empresarials.

Modalitat 24 hores

Les garanties s’estenen als accidents esdevinguts tant durant la vida privada com en el curs de l’activitat professional de l’assegurat (és a dir, durant les 24 hores del dia).

Tornar A Dalt