salta al Contingut Principal

ASSEGURANÇA DE
VIDA COL·LECTIVA

ET TRUQUEM GRATISaccepto la política de privacitat
accepto rebre informació comercialGoogle Click ID:


CONTRACTAR ASSEGURANÇA DE VIDA COL.LECTIVA

ET GARANTIM LA TEVA TRANQUIL·LITAT I LA DELS TEUS EMPLEATS

L’assegurança de vida col·lectiva dissenyada perquè l’empresari pugui prevenir circumstàncies inesperades i garantir així la tranquil·litat dels seus empleats.

COBERTURA PRINCIPAL

Mort de l’assegurat per qualsevol causa i en qualsevol lloc

COBERTURES COMPLEMENTÀRIES

Incapacitat permanent total per a la professió habitual
Incapacitat permanent absoluta
Mort per accident
Mort per accident de circulació

Títol de l'alternador

  • Defunció de l’assegurat com a conductor o passatger d’un vehicle terrestre.
  • Defunció de l’assegurat com a vianant causada per un vehicle.
  • Defunció de l’assegurat com a usuari de transports terrestres, marítims o aeris.

Aquesta garantia només pot ser protegida conjuntament amb la de mort per accident.

Malaltia greu

Títol de l'alternador

Tenen la consideració de malaltia greu el càncer, l’ictus apoplètic, l’infart agut de miocardi, l’afecció crònica de les artèries coronàries que requereixi cirurgia de revascularització cardíaca (bypass), la insuficiència renal, la paràlisi, el trasplantament d’òrgans vitals, l’esclerosi múltiple, el Parkinson, la malaltia d’Alzheimer i altres demències, l’encefalitis i la pèrdua de la parla.

COBERTURES GRATUÏTES

protecció de pagaments

Reemborsem l’import dels rebuts com a màxim durant sis mesos consecutius, a aquell prenedor que entri en situació de desocupació, si és treballador per compte d’altri, o en situació laboral d’incapacitat temporal, si és professional autònom. Aquesta prestació també s’estén al prenedor persona jurídica a qui es reconeix una situació de concurs de creditors.

Per sol·licitar l’aplicació d’aquesta cobertura gratuïta s’han de tenir en compte les cobertures i exclusions d’aquesta prestació que es recullen a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Títol de l'alternador

Autònoms en situació d’Incapacitat Temporal
Treballadors que es troben a l’atur
Empreses en situació de Concurs de Creditors

defensa jurídica

Es garanteix la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat en l’àmbit de la seva vida particular, en relació amb l’exercici dels seus drets que s’indiquen seguidament i amb el contingut que es concreta a la descripció de cadascun dels riscos assegurats, recollits a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Queda assegurat el prenedor de la pòlissa, si és persona física, o l’administrador, si és persona jurídica, amb exclusió dels empleats i familiars d’aquests.

Títol de l'alternador

Assistència jJurídica Telefònica
Defensa Penal
Reclamació de danys
Assistència Jurídica Ppresencial
Connexió de Professionals en sinistres sense cobertura
Revisió i Redacció de documents i contractes:

  • Compravenda d’habitatge
  • Lloguer d’habitatge
  • Reclamacions a la Comunitat de propietaris
  • Reclamacions de consum
  • Recursos i altres escrits davant l’Administració Públic relacionats amb l’habitatge
  • Recursos per sancions administratives. Reclamacions a l’Administració

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR

Condicions generals

Nota informativa

Tornar A Dalt