salta al Contingut Principal

ASSEGURANÇA DE
CONVENI COL·LECTIU

ET TRUQUEM GRATISaccepto la política de privacitat
accepto rebre informació comercialGoogle Click ID:


CONTRACTAR ASSEGURANÇA DE CONVENI COL·LECTIU

EL SERVEI DE CONTRACTACIÓ ON-LINE MÉS COMPLERT DEL MERCAT

És una assegurança que inclou les cobertures de mort i incapacitat especificades en els convenis col·lectius, amb garantia d’actualització constant i la cobertura dea tots els treballadors donats d’alta a la RNT (Relació nominal de treballadors) del centre de treball assegurat. Amb aquesta assegurança, l’empresa pot complir amb els requisits legals de la seva activitat empresarial referent a la protecció dels riscos personals dels seus treballadors i amb la tranquil·litat de saber que l’assegurança cobreix els últims capitals pactats en el conveni supra empresarial, que han estat publicats oficialment.

COBERTURES QUE ES PODEN CONTRACTAR

Si el teu conveni sectorial no inclou cap cobertura obligatòria de mort o incapacitat, t’oferim la possibilitat de contractar una assegurança d’accidents voluntària.

Previsora General assumeix la cobertura de les garanties que s’indiquen a continuació i segons allòel que cada conveni col·lectiu especificaqui segons el sector empresarial al quale pertanyi:

 • Mort per accident
 • Gran invalidesa
 • Incapacitat permanent absoluta
 • Incapacitat permanent total per a la professió habitual
 • Incapacitat temporal
 • Assistència sanitària per accident
 • Malaltia professional

MODALITATS

Les cobertures es poden contractar en qualsevol de les següents modalitats i sempre en funció del que estableixi el text del conveni col·lectiu:

Accident Laboral

Les garanties estan limitades als accidents que l’assegurat pot patir durant l’exercici de la seva professió, ofici o feina habitual. També s’entén que estan coberts els accidents denominats in itinere, és a dir, els que es produeixen durant el desplaçament des del domicili de l’assegurat fins al seu lloc de treball habitual.

Accident Extraprofessional

Les garanties queden limitades als accidents que succeeixin en la vida particular i privada de l’assegurat i, per tant, en queden exclosos els que es puguin produir en l’exercici de les activitat laborals, professionals o empresarials.

Accident 24 hores

Les garanties s’estenen als accidents ocorreguts tant durant la vida privada com en el curs de l’activitat professional de l’assegurat (és a dir, durant les 24 hores del dia).

Malaltia professional

S’entén per malaltia professional la que es contraeu a conseqüència de la feina fetarealitzada per compte d’altri, que ha estat declarada com a tal pel corresponent organisme de la Seguretat Social o judicial.

Vida

Les garanties s’estenen a les malalties o accidents produïts per qualsevol causa i en qualsevol lloc.

AVANTATGES DE L’ASSEGURANÇA DE CONVENI COL·LECTIU

 • El servei de contractació online que ofereix Previsora General és el més complet del mercat perquè la seva base de dades inclou tots els convenis col·lectius del territori espanyol.
 • Actualització automàtica dels capitals de mort i incapacitat descrits al conveni col·lectiu.
 • Accés al text íntegre de qualsevol conveni col·lectiu.
 • Regularització anual dels treballadors assegurats. No cal notificar les altes i les baixes en el moment en què es produeixen; només cal fer-ho una vegada l’any.
 • Sistema de regularització de persones online, àgil i ràpid.
 • Previsora General cobreix els treballadors que estan donats d’alta a la RNT (Relació nominal de treballadors) del centre de treball en el moment del sinistre.
 • Garanteix les cobertures de mort i incapacitat especificades als convenis col·lectius. Els capitals assegurats són els establerts pel conveni col·lectiu objecte de cobertura que es troba vigent en el moment de produir-se el sinistre.

COBERTURES GRATUÏTES

protecció de pagaments

Reemborsem l’import dels rebuts com a màxim durant sis mesos consecutius, a aquell prenedor que entri en situació de desocupació, si és treballador per compte d’altri, o en situació laboral d’incapacitat temporal, si és professional autònom. Aquesta prestació també s’estén al prenedor persona jurídica a qui es reconeix una situació de concurs de creditors.

Per sol·licitar l’aplicació d’aquesta cobertura gratuïta s’han de tenir en compte les cobertures i exclusions d’aquesta prestació que es recullen a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Títol de l'alternador

Autònoms en situació d’Incapacitat Temporal
Treballadors que es troben a l’atur
Empreses en situació de Concurs de Creditors

defensa jurídica

Es garanteix la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat en l’àmbit de la seva vida particular, en relació amb l’exercici dels seus drets que s’indiquen seguidament i amb el contingut que es concreta a la descripció de cadascun dels riscos assegurats, recollits a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Queda assegurat el prenedor de la pòlissa, si és persona física, o l’administrador, si és persona jurídica, amb exclusió dels empleats i familiars d’aquests.

Títol de l'alternador

Assistència jJurídica Telefònica
Defensa Penal
Reclamació de danys
Assistència Jurídica Ppresencial
Connexió de Professionals en sinistres sense cobertura
Revisió i Redacció de documents i contractes:

 • Compravenda d’habitatge
 • Lloguer d’habitatge
 • Reclamacions a la Comunitat de propietaris
 • Reclamacions de consum
 • Recursos i altres escrits davant l’Administració Públic relacionats amb l’habitatge
 • Recursos per sancions administratives. Reclamacions a l’Administració

Veure document

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR

Condicions generals

Informació de l’assegurança

Tornar A Dalt