Posts

Per què és obligatòria l’assegurança de conveni col·lectiu?

Els convenis col·lectius s’atribueixen als diferents sectors professionals i es pacten i renoven periòdicament. En aquests articles “Què és l’assegurança de conveni col·lectiu” i “Les assegurances obligatòries de conveni col·lectiu” ja parlem sobre aquest tipus de tractes laborals, ara t’expliquem les raons per les quals són obligatoris.


L’obligatorietat de l’assegurança de conveni col·lectiu

Les assegurances de conveni col·lectiu marquen les directrius que han de complir treballadors i empresaris, és més aviat una carta de drets i obligacions per totes dues parts. Aquí es regulen des dels dies de vacances, els temps de descans o la jornada laboral fins al salari basi segons les categories.

Cada tipus de conveni compta amb la seva pròpia assegurança obligatòria i la seva regulació, tenen a veure amb les cobertures per accidents, baixes per incapacitat, malaltia i defunció.

Són obligatoris perquè aquest tipus de situacions poden derivar en indemnitzacions econòmiques importants, d’aquesta manera l’empresari i també el treballador s’asseguren el pagament i cobrament de la totalitat. Aquest tipus d’assegurances obligatòries de conveni no han de confondre’s amb les mútues d’accidents que poden contractar opcionalment les companyies per a atendre exclusivament les necessitats mèdiques dels empleats.

En tractar-se d’assegurances obligatòries l’incompliment per part de l’empresari en la seva contractació pot suposar una falta molt greu penada amb multes que poden arribar fins els 187.000 euros.


Les assegurances obligatòries de conveni col·lectiu a Previsora General

Des de Previsora General oferim la contractació de diferents assegurances obligatòries de conveni col·lectiu, pots informar-te aquí. A més, comptem amb un dels sistemes més avançats del mercat: Actualització automàtica de les dades, regularització anual dels treballadors assegurats, sistema online i garantia de les cobertures especificades en els convenis col·lectius.

Cada any s’actualitzen els capitals coberts de cada conveni segons les dades que es publiquen oficialment.

Les assegurances obligatòries de conveni col·lectiu

Cada sector professional està vinculat a un conveni col·lectiu que marca les directrius generals dels drets i obligacions que tenen, tant empresari com treballadors. Aquests convenis, que es pacten i renoven periòdicament, contenen algunes assegurances obligatòries que es reflecteixen en les nòmines i que cobreixen les indemnitzacions de possibles accidents.

 

Les cobertures de les assegurances obligatòries de conveni col·lectiu

Cada conveni col·lectiu té establert el tipus d’assegurança obligatòria que ha de contractar-se, però les més habituals solen ser:

 

  • Cobertura per accident.
  • Cobertura per incapacitat.
  • Cobertura per defunció.

 

Les indemnitzacions econòmiques que es derivin d’alguna de les cobertures que contempli l’assegurança contractada les fixa el mateix conveni col·lectiu en el qual s’enquadra l’activitat de l’empresa. El mecanisme es posa en marxa quan es produeix un accident d’un empleat durant la seva jornada laboral.

Les assegurances obligatòries de conveni col·lectiu no tenen cap relació amb la mútua d’accidents, que es contracta per a atendre les necessitats mèdiques dels empleats, no per al pagament d’indemnitzacions.

 

Quines assegurances són obligatòries i quines no?

Per a saber quines assegurances són obligatòries i quines  no, és imprescindible repassar el conveni col·lectiu al qual pertanys. Una vegada que aquesta informació estigui verificada, el preu d’aquestes assegurances es fixa sobre la base d’alguns criteris. Per exemple, una empresa del sector de la construcció, a priori, té més riscos que una oficina, així que el preu serà més alt. També es té en compte el nombre d’empleats, un altre factor determinant per a la tarifa final.

Si l’empresa en qüestió no contracta les assegurances obligatòries de conveni col·lectiu, estarà incomplint les obligacions amb els seus treballadors i es pot considerar una falta molt greu que pot suposar una multa de fins a 187.000 euros.


Les assegurances obligatòries de conveni col·lectiu de Previsora General

Previsora General ofereix la contractació de les diferents assegurances obligatòries que inclouen els convenis col·lectius. Presenta alguns avantatges enfront d’altres companyies com el servei de contractació on-line amb una base de dades que té en compte tots els convenis en el territori espanyol. També es regularitza anualment als treballadors assegurats, així que no és necessari que es notifiquin altes i baixes al llarg de l’any.

Si estàs interessat a contractar una de les nostres assegurances, trobaràs tota la informació i el formulari de sol·licitud aquí.