salta al Contingut Principal

Què és Previsora General?
Som una Mutualitat de Previsió Social, per això som diferents. Som una entitat sense ànim de lucre, amb més de 90 anys d’història, lligats al mutualisme català i a l’economia social. Una associació de persones amb un objectiu comú: cobrir riscos lligats a les persones en la seva relació amb el món del treball, com el de la invalidesa, els accidents o la mort.

Per què triar Previsora General?

A diferència de les companyies mercantils que es regeixen pel principi de maximització dels beneficis i on els beneficis es reparteixen entre els accionistes, a Previsora General no hi ha accionistes entre els quals repartir els dividends, sinó que els mutualistes són els propietaris i els beneficis reverteixen en ells mateixos.

Qui pot contractar una assegurança amb Previsora General?

Persones que hagin complert els 18 anys i siguin menors de 65 anys. En el cas d’un menor, es requereix que els pares o tutors legals siguin els prenedors o titulars de la pòlissa.

Quina documentació haig de lliurar quan formalitzo la pòlissa amb Previsora General?

Es requereix ser major d’edat i presentar el NIF (Nombre d’Identificació Fiscal) o NIE (Nombre d’Identificació d’Estrangers) vigents. En el cas de les assegurances personals, no s’acceptarà el passaport per realitzar el contracte.

És necessari comunicar a Previsora General que vull renovar la meva pòlissa d’assegurança?

No és necessari. Els contractes es prorroguen automàticament cada any, tret que el prenedor de la assegurança manifesti la seva voluntat de rescindir el contracte establert, en aquest cas haurà de comunicar-ho a la mutualitat per escrit amb una antelació d’un mes al venciment de la pòlissa.

Com em puc donar de baixa de la meva assegurança?

Per a qualsevol gestió administrativa relacionada amb la teva pòlissa (sol·licitar la baixa, ampliació de garanties, etc), et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres a través del telèfon 933 041 600 o bé enviïs un correu electrònic a consultas@previsorageneral.com.

On puc consultar la meva pòlissa?

Podràs consultar les pòlisses que tinguis contractades amb la nostra mutualitat, així com fer altres gestions relacionades amb les teves pòlisses o bé actualitzar les teves dades de contacte, a través de la zona privada de la nostra web. Hauràs de sol·licitar les teves claus d’accés per poder accedir.

Què és un període de carència?
Període de temps computat des de la data d’efecte de la pòlissa per a cada Assegurat, durant el qual no són efectives determinades cobertures per la persona assegurada.

Què és una patologia preexistent?
Tota malaltia, lesió o discapacitat de l’Assegurat patida amb anterioritat a la contractació d’aquesta assegurança, diagnosticada o no per un metge.

Quina diferència hi ha entre carència i preexistència?
A Previsora General considerem una preexistència mèdica qualsevol problema mèdic, malaltia, seqüela, cirurgia o condició de salut originat amb anterioritat a la data de contractació de la pòlissa.
No obstant això una carència serà el període que transcorre entre l’alta de la pòlissa i la possibilitat de sol·licitar determinats serveis assistencials o cobertures.

Què és la franquícia en l’assegurança d’incapacitat temporal diària?
És el nombre de dies inicials de cada procés de baixa que no donen dret a indemnització.

Com influeix la franquícia en la prima a pagar?
A major franquícia, més barat és el preu de l’assegurança.

Des de quin dia es comença a aplicar la indemnització d’incapacitat temporal diària per una baixa laboral?
Si no existeix franquícia, a partir del primer dia de baixa. En el cas de tenir franquícia, a partir de l’endemà del període estipulat de franquícia. És imprescindible que remetis la comunicació del sinistre dins dels set dies següents a la data d’ocurrència. De no ser així, la indemnització començarà a aplicar-se des del dia de la recepció del comunicat de baixa.

Com puc ser col·laborador de Previsora General?
Si ja formes part de la nostra xarxa de col·laboradors, pots dirigir-nos els teus dubtes i/o suggeriments a l’adreça de correu electrònic consultas@previsorageneral.com o bé trucant al nostre telèfon d’atenció al client 933 041 600. En cas que t’interessi formar part dels nostres mediadors, deixa’ns les teves dades en el nostre formulari de contacte i nosaltres contactem amb tu.

Tornar A Dalt