evitar que els nens es maregin en el cotxe

Consells per evitar que els nens es maregin al cotxe

Arriba l’estiu i amb aquest les vacances i els desplaçaments mitjans i llargs en el cotxe per poder gaudir d’uns dies de relax i diversió. Aquests trajectes poden convertir-se en un malson si tenim nens i es maregen. Per evitar aquesta agonia en aquest article et donem una sèrie de consells per evitar que els nens es maregin al cotxe.

Per què els nens es maregen al cotxe?

El mareig cinètic o cinetosis, que és el que es produeix en el cotxe i altres tipus de transport en moviment, és un trastorn que s’ocasiona en el sistema que regula la nostra percepció de l’equilibri.

Tant nens com a adults ens maregem perquè la informació que rep el sistema nerviós central des de l’oïda, des de la vista i des del sistema osteomuscular no es correspon. És a dir, la sensació de moviment que percep la vista no quadra amb la d’acceleració captada per l’oïda interna ni amb la sensació de posició del cos provinent del nostre sistema osteomuscular. Aquesta falta d’enteniment entre les diferents parts del cos ens provoca la pèrdua d’equilibri i orientació que coneixem com a mareig cinètic.

Els símptomes d’aquest mareig són pal·lidesa, salivació, badalls, suors fredes, nàusees i, fins i tot, vòmits.

Consells per evitar que els nens es maregin al cotxe

  • Mantenir la vista fixa en l’horitzó. És aconsellable que mirar al capdavant, però també es pot mirar per les finestres laterals fixant la vista en un punt llunyà com, per exemple, els núvols o una muntanya.
  • Viatjar a les hores que no faci calor intensa. I, sempre que sigui possible, fer-ho en hores en les quals els més petits puguin dormir.
  • Evitar que els nens i nenes vagin llegint, escrivint, pintant, dibuixant, jugant a videojocs o qualsevol altra activitat que requereixi evadir-nos del moviment extern. A pesar que a priori pot semblar pertinent, no ho és perquè quan el nen aixeca el cap, el canvi és molt brusc i no dóna temps a l’adaptació.
  • Aturar-nos cada dues hores perquè els nens es puguin airejar i moure. El fet de moure’s és molt positiu perquè contribueix a reconciliar el sistema osteomuscular amb l’oïda interna.
  • Evitar que els nens vagin amb l’estómac buit o que hagin menjat molt. És aconsellable menjar alguna cosa lleuger en el cotxe o en les parades que es realitzin.
  • Hem d’evitar la conducció brusca posant especial atenció en les frenades i les corbes.

En cas que el nen sigui molt propens al mareig hem de visitar al mèdic pediatre perquè valori si és convenient donar-li algun fàrmac.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *