ASSEGURANCES EMPRESES

llamanos

Tens dubtes? Truca’ns

933 041 600

consultas@previsorageneral.com

Prefereixo que em truquin

*Nom

*Telèfon

*Accepto la Politica de Privacitat. | Llegir

Totes les nostres pòlisses inclouen, sense cap cost per al mutualista les següents cobertures.

Perquè com a Mutualitat, retornem els nostres excedents en forma de noves garanties i prestacions.

Protecció de pagaments

A qui va dirigida aquesta garantia?

Va dirigida a tot aquell mutualista, prenedor d’una pòlissa d’assegurança de Previsora General. El prenedor ha de ser persona jurídica o bé persona física major de 18 i menor de 70 anys, no ser persona incapacitada o estar tramitant expedient d’invalidesa davant els organismes oficials competent i ser resident a Espanya.

Què és la garantia de Protecció de Pagaments?

La prestació de Protecció de Pagaments consisteix a reemborsar l’import dels rebuts com a màxim durant 6 mesos consecutius, a aquell Prenedor que entri en situació de desocupació, si és treballador per compte d’altri, o en situació laboral d’incapacitat temporal si és professional autònom. Aquesta prestació s’estén també al prenedor, persona jurídica, a la qual se’l reconegui una situació de concurs de creditors. Per a sol·licitar l’aplicació d’aquesta cobertura gratuïta, s’han de tenir en compte les ‘Cobertures’ i ‘Exclusions’ d’aquesta prestació que es recullen en les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Defensa jurídica

A qui va dirigida aquesta garantia?

Aquesta cobertura va dirigida a tots els prenedors de pòlissa de Previsora General, excepte en pòlisses de salut on els beneficiaris d’aquesta cobertura seran els assegurats de la pòlissa.Quedarà assegurat el prenedor de la pòlissa si és persona física o l’administrador si és persona jurídica, excloent-se els empleats i familiars d’aquests

Què és la garantia de Defensa Jurídica?

Es garanteix la Defensa Jurídica dels interessos de l’assegurat de Previsora General en l’àmbit de la seva vida particular, i en relació amb l’exercici dels drets que s’indiquen seguidament i amb el contingut que es concreta en la descripció de cadascun dels riscos assegurats, recollits en les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Hem ampliat les cobertures incloent defensa d’infraccions de trànsit.