trasplantament de còrnia

Riscos del trasplantament de còrnia

Per a una bona visió s’ha de tenir una còrnia sana i transparent. Aquesta membrana cristal·lina amb forma de disc és molt delicada i es pot produir en ella ferides o malalties que deixen lesions importants. Les conseqüències d’aquestes alteracions poden produir: disminució de la visió, visió borrosa, enlluernaments o dolor per alteracions de la superfície ocular. Aquesta patologia es pot corregir gràcies a un trasplantament de còrnia.

 

El trasplantament de còrnia

El trasplantament de còrnia és la cirurgia que reemplaça la còrnia danyada per una altra còrnia sana d’un donant. Abans de poder realitzar el trasplantament, és necessari realitzar diverses proves, tant en el donant com en el receptor, per garantir que la còrnia és segura per efectuar la cirurgia.

 

Quan és necessari un trasplantament de còrnia

Un trasplantament de còrnia és necessari quan la seva transparència disminueix de forma progressiva. El trasplantament de còrnia solament és viable quan les patologies no es poden corregir amb l’ús d’ulleres o lentilles. Les principals causes per a la intervenció quirúrgica són:

 • Infeccions i lesions causades per alguns virus. Es produeixen cicatrius corneals com l’herpes.
 • Distròfies de la còrnia.
 • El queratoconus. Aquesta malaltia degenerativa de la còrnia causa mala visió de forma progressiva. La còrnia s’aprima i es torna més feble, en forma de con.
 • Descompensació de la còrnia després d’una cirurgia de cataractes.

Tipus de trasplantament que existeixen

En l’actualitat, els dos tipus de trasplantament de còrnia són els següents, però no els únics:

   1. Queratoplàstia penetrant

És una operació de trasplantament d’espessor complet. S’extreu una porció circular del centre de la còrnia i se substitueix per una d’un donant sa. Les dues parts han de ser coincidents, es col·loquen i se suturen.

   2. Trasplantament corneal lamelar

Aquesta operació és un trasplantament selectiu. Només afecta la capa danyada mantenint aquelles que estan sanes. La recuperació visual després de l’operació és més ràpida i presenta menys complicacions.

 

Riscos de l’operació

A pesar que és un procediment segur, sempre pot comportar algun petit risc:

 • Infecció ocular
 • Glaucoma o augment en la pressió dins del globus ocular
 • Cataractes o risc d’opacitat del cristal·lí de l’ull
 • Problemes amb les sutures que fixen la còrnia
 • Edema o defecte epitelial de la còrnia donada
 • Rebuig de la còrnia donada
 • Astigmatisme post-quirúrgic

Principals símptomes del seu rebuig després de l’operació

El rebuig de la còrnia es produeix quan el sistema immunitari del cos ataca per error la còrnia donada. Es produeix aproximadament en el 10% dels trasplantaments que es realitzen. En el cas que ocorri aquest rebuig, es requereix una nova intervenció quirúrgica per solucionar el problema. Els símptomes que provoca el rebuig de la còrnia són:

 • Dolor
 • Pèrdua de visió
 • Sensibilitat a la llum
 • Enrogiment
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *